Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Jawność obrad rad miejskich i rad powiatów w Polsce

Kontrola obywatelska Zakończony
podlaskie
Białystok
2014-02-03 - 2015-04-30
208 813,78 PLN
187 803,78 PLN
dostęp do danych publicznych, samorząd
Opis projektu
Zasada jawności działania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego – rad gmin i rad powiatów - jest zapisana w konstytucji RP i uszczegółowiona w ustawach ustrojowych samorządowych, ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz orzecznictwie sądów administracyjnych. W praktyce normy prawne dotyczące jawności funkcjonowania rad nie zawsze są przestrzegane, np. posiedzenia rady są bezpodstawnie utajniane lub na BIP-ie brak o niej wymaganych informacji. Z drugiej strony samodzielność organizacyjna samorządów pozwala im stosować lokalne rozwiązania, które nie są prawnie nakazane, ale z powodzeniem służą jawności funkcjonowania rad np. transmitowanie obrad, obsługa e-rady czy kontakty z mieszkańcami przy użyciu portali społecznościowych, szerokie stosowanie głosowań imiennych.
Celem projektu było upowszechnienie we wszystkich samorządach najlepszych praktyk dotyczących jawności działania rad.
Rezultatem projektu jest opublikowanie na portalu jawnoscsamorzadu.pl danych dla wszystkich 619 rad miejskich i powiatowych na temat praktyk samorządów w zakresie stosowania norm prawnych, jak i lokalnych rozwiązań służących jawności działania rad.
Analizą objęto rady w 619 jednostkach samorządu terytorialnego: powiaty ziemskie i powiaty grodzkie, oraz gminy miejskie. Przeanalizowano na ile strony BIP, statuty lub regulaminy rad odpowiadają wymogom nałożonym przez prawo oraz jakie inne rozwiązania są stosowane w danym samorządzie. Wyniki analizy przedstawiono w raporcie oraz w formie rankingu jawności samorządów na stronie jawnoscsamorzadu.pl. Raport został wysłany do wszystkich samorządów i bibliotek akademickich, przeprowadzono wokół niego kampanię informacyjną w mediach adresowanych do samorządowców i zaprezentowano najważniejsze wyniki na trzech konferencjach poświęconych tematyce jawności w samorządzie.
Beneficjentami projektu byli przedstawiciele władzy i urzędnicy 619 samorządów miejskich i powiatowych.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny