Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Wspieranie przez doradzanie

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
podlaskie
Łomża
Ośrodek Wsparcia Rodziny im. Bł. Marianny Biernackiej Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Zambrowie, Zambrów
2014-04-30 - 2016-04-30
249 020,61 PLN
219 209,39 PLN
prawo
Opis projektu
Doświadczenie Grantobiorcy wskazuje, że osoby z niepełnosprawnością i członkowie ich rodzin z Łomży i powiatów hajnowskiego, łomżyńskiego i zambrowskiego mają utrudniony dostęp do świadczeń pomocy społecznej w postaci specjalistycznego poradnictwa prawnego oraz informacji o prawach i uprawnieniach. Powiatowe centra pomocy rodzinie zobowiązane do udzielania takiego wsparcia nie zapewniają go w dostatecznym stopniu. Osoby niepełnosprawne i członkowie ich rodzin należą do grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z powodu niskiego wykształcenia i zazwyczaj trudnej sytuacji materialnej pozostają na marginesie życia społecznego, są bierne i nie potrafią rozwiązywać problemów, zwłaszcza natury prawnej. Z tego względu szczególnie im potrzebny jest dostęp do bezpłatnych i zrozumiałych porad prawnych i obywatelskich.
Celem projektu było zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin z 4 powiatów woj. podlaskiego do specjalistycznego poradnictwa prawnego oraz informacji o prawach i uprawnieniach.
Dzięki realizacji projektu 900 osób otrzymało 977 porad udzielonych przez doświadczonych doradców Biura Porad Obywatelskich w Łomży. Można było zgłosić się do siedziby BPO oraz do Punktu Poradnictwa Obywatelskiego w Zambrowie prowadzonym we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Rodziny. Porady dostępne były również w formie telefonicznej, listownej, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz komunikatora internetowego skype. Wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce utworzono Punkt dostępu do poradnictwa online. Niepełnosprawnym mieszkańcom Łomży nie mogącym wychodzić z domu zaoferowano udzielanie porad w ich domach.
Beneficjentami projektu było 900 osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin z Łomży oraz powiatów: hajnowskiego, łomżyńskiego i zambrowskiego.
Partner projektu, Ośrodek Wsparcia Rodziny im. Bł. Marianny Biernackiej Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Zambrowie, zapewnił lokal na potrzeby prowadzenia poradnictwa, zaangażował się również w promocję działań i zapewnił obsługę osób zgłaszających się po porady. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce udostępniło lokal i zaplecze techniczne do zorganizowania punktu poradnictwa online, zapewniło obsługę klientów punktu i uczestniczyło w promocji projektu.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny