Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Rodzina razem.

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
małopolskie
Dąbrowa Tarnowska
2014-09-01 - 2016-04-30
209 196,39 PLN
187 890,39 PLN
piecza zastępcza/adopcja, rodzina
Opis projektu
Według danych MOPS w Krakowie w roku 2012 w systemie pieczy zastępczej przebywało 1452 dzieci. Rodziny, w których doszło do odebrania władzy rodzicielskiej, borykają się z licznymi problemami emocjonalnymi i komunikacyjnymi. Więź pomiędzy rodzicami i dziećmi ulega znacznemu osłabieniu. Uwidaczniają się „dziedziczone” : przemoc, bezradność i uzależnienie. Odbudowanie więzi oraz podniesienie kompetencji rodziców są elementem niezbędnym w procesie reintegracji.
Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez pomoc rodzicom, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, w nabyciu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i wsparcie procesu powrotu dzieci pod ich opiekę.

W 7 rodzinach biorących udział w projekcie nastąpiła formalna zmiana w sposobie sprawowania opieki lub kontaktowaniu się z dzieckiem: 4 dzieci z 2 rodzin wróciło do swoich domów, 3 dzieciom z 3 rodzin sąd pozwolił na spędzanie w domu rodzinnym czasu wolnego od nauki szkolnej.

Prowadzono systematyczne pracę z rodzinami; (metodą zarządzania pojedynczym przypadkiem (raz na 2 tygodnie), spotkania rodzinne o charakterze terapeutycznym (raz na 2 tygodnie), cykliczne warsztaty: psychoedukacyjne (23 spotkania, łącznie 72 godziny, 12 uczestników), z programem Szkoły dla Rodziców i Wychowawców (3 x 8 godzin, 10 uczestników), 2 trzydniowe wyjazdy o charakterze terapeutycznym (23 uczestników), integrujące zajęcia kulinarne dla rodzin (2 x 4 godziny, 30 uczestników), porady prawne (11 godzin dla 4 rodzin), monitorowane spotkania rodzin z dziećmi w Bezpiecznym Miejscu Spotkań (1 rodzina x 9, łącznie13,5 godziny).

Z działań projektu skorzystało 10 krakowskich rodzin, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny