Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Spinaker dla niepełnosprawnych

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
kujawsko-pomorskie
Grudziądz
2014-09-01 - 2016-04-30
273 867,27 PLN
224 203,94 PLN
zdrowie/ochrona zdrowia
Opis projektu
Szacuje się, że w Polsce żyje ok. 40 tys. dzieci i 20 tys. dorosłych z autyzmem. Osoby te oraz ich rodziny są narażone na wykluczenie społeczne. Podstawowymi problemami są brak diagnozy, późna lub nieprawidłowa diagnoza, utrudniony dostęp do opieki specjalistycznej i terapii. Z wykazów pomocy dostępnej dla osób z autyzmem i ich rodzin z 2013 r. w woj. kujawsko-pomorskim wynika, że nie działały poradnie dla osób z autyzmem w ramach publicznej służby zdrowia.
Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin z dziećmi autystycznymi poprzez wprowadzenie różnych form wsparcia dla rodziców i dzieci.
Dzieci z autyzmem i ich rodzice otrzymali wszechstronne wsparcie: szkolenia, warsztaty, dyżury specjalistów, obozy dla rodzin, zajęcia terapeutyczne. Powstał Regionalny Wędrujący Ośrodek Diagnozy, Terapii Autyzmu i poradnia on-line, dzięki którym wszechstronne wsparcie otrzymało 84 dzieci z autyzmem i ich 84 rodziców.
Zrealizowano łącznie w powiatach grudziądzkim, wąbrzeskim , golubsko- dobrzyńskim, świeckim 200 h dyżurów psychologa dla rodziców (z porad w siedzibie organizacji i on-line skorzystały 93 osoby ), 200 h dyżurów psychiatry (z porad skorzystały 54 osoby w siedzibie i 15 osób on-line), 100 h porad prawnika (z porad skorzystało 61 osób w siedzibie, 18 osób on-line). Przeprowadzono 120 godzin warsztatów dla rodziców z zakresu terapii integracji sensorycznej (24 osoby), metody Dobrego Startu (18 osób), terapii behawioralnej (34 osoby), metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne (15 osób), TEACCH (16 osób). Odbyło się 20 spotkań grup wsparcia, w których wzięło udział 35 rodziców.
Do projektu łącznie zrekrutowano 84 dzieci. Przeprowadzono diagnozę psychiatryczną 30 dzieci. Z terapii behawioralnej skorzystało 30 dzieci, z terapii integracji sensorycznej – 17, z terapii logopedycznej – 26, z terapii biofeedback – 16, ze wsparcia pedagoga specjalnego – 29. Zorganizowano 3 obozy dla grupy 40 dzieci i 40 dorosłych.
Z projektu skorzystało 84 dzieci z autyzmem i 84 rodziców.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny