Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

"Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej"

Partycypacja publiczna Zakończony
lubelskie
Lublin
2014-09-01 - 2016-02-29
208 056,95 PLN
185 536,95 PLN
zrównoważony transport, planowanie przestrzeni, samorząd, polityki lokalne
Opis projektu
Lublin jest miastem “w ludzkiej skali”, zielonym, z ciekawymi zabytkami i klimatem inspiracji. Trudno mu jednak znaleźć równowagę między dużymi inwestycjami, rozlewaniem się przedmieść i uzależnianiem mieszkańców od samochodu a poprawą integracji przestrzennej i tworzeniem infrastruktury dla pieszych i rowerów.
Długofalowym celem projektu był zrównoważony rozwój Lublina jako miasta przyjaznego dla pieszych i włączenie zbiorowej mądrości mieszkańców w procedury podejmowania decyzji, które ich dotyczą.
W ramach projektu wypracowano na drodze konsultacji z mieszkańcami i urzędnikami Projekt Lubelskich Standardów Pieszych, które teraz stanowią podstawę opracowywanego przez Urząd Miasta Lublin dokumentu "Lubelskie standardy piesze. Kierunki rozwoju ruchu pieszego". Inne osiągnięcia projektu to powołanie urzędników odpowiedzialnych za sprawy piesze w Urzędzie Miasta Lublin; zbudowanie szerokiej koalicji społecznej wokół spraw pieszych i partycypacji, łączącej mieszkańców i przedstawicieli władz; wzmocnienie środowiska, które będzie monitorować wdrażanie standardów pieszych (fundacja tu obok, partnerzy, Pieszy Lublin, Forum i Rada Kultury Przestrzeni); baza łatwo dostępnej wiedza o sprawach pieszych; zmiany w świadomości władz dotyczące potrzeb pieszych i dialogu społecznego.
W 27 spotkaniach konsultacyjnych i edukacyjnych dla mieszkańców, urzędników i radnych wzięło udział około 750 osób. Cztery części wystawy "Pieszo po Lublinie! Piękno, inspiracje, wyzwania” są od roku pokazywane bibliotekach, urzędach, na uczelniach i w przestrzeni miasta, 13 filmów wyświetlanych na spotkaniach jest dostępnych w Internecie, książka "Atlas sytuacji pieszych" dostępna w sieci wydana jest w nakładzie 250 egz., petycję do Prezydenta Miasta Lublin o wdrożenie standardów pieszych podpisało blisko 500 osób, powstała strona internetowa podsumowująca wiedzę i dyskusję o o pieszych i jakości przestrzeni miasta.
Partner projektu Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN oddelegował pracownika do współpracy w Projekcie, a także udostępnił miejsce na serwerze, Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie udostępniała miejsca na spotkania z mieszkańcami i wspierała promocyjnie. Urząd Miasta Lublin skierował swoich urzędników do współpracy, wspierał działania projektowe merytorycznie i logistycznie.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny