Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Przeciw Przemocy-Mobilna Akademia Świadomego Seniora

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
Stowarzyszenie Pomocy,,Krąg"
wielkopolskie
Nowe Miasto n/Wartą
Stowarzyszenie Pomocy ,,SOS", Środa Wielkopolska
2014-09-01 - 2016-04-30
314 736,16 PLN
283 262,10 PLN
seniorzy, przemoc
Opis projektu
Pomimo obowiązywania znowelizowanej w 2010r. Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jednostki samorządowe w powiecie średzkim nie posiadają diagnozy dotyczącej osób starszych i niepełnosprawnych, nie podejmują też działań uświadamiających społeczności lokalnej skalę i problemy związane z tym zjawiskiem. W ośrodkach pomocy społecznej nie zatrudniają psychologów, prawników i terapeutów, którzy wspieraliby ofiary przemocy, a pracownicy socjalni nie mają kompetencji do jej diagnozowania. Również osoby starsze i niepełnosprawne mają ograniczoną wiedzę na temat form przemocy oraz możliwości uzyskania pomocy.

Projekt miał na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych i z niepełnosprawnościami doświadczających przemocy w rodzinie.

Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia wiedzy ok. 800 osób starszych i niepełnosprawnych, a także społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Przeprowadzono lokalną kampanię edukacyjno-informacyjną, w której aktywnie uczestniczyli seniorzy i osoby niepełnosprawne (plakaty -100 szt., ulotki informacyjne -1000 szt.). W 5 gminach powiatu średzkiego zorganizowano spotkania edukacyjne (5, łącznie 577 uczestników), 10 spotkań teatralnych połączonych z debatami w oparciu o przygotowane przez grupę teatralną (31 osób, w tym 21 seniorów) 2 spektakle profilaktyczne (łącznie 764 widzów). W 16 punktach powiatu -15 świetlicach wiejskich i w Środzie Wielkopolskiej – działała mobilna kawiarenka (łącznie 105 spotkań i 275 uczestników, w tym 93 osoby z niepełnosprawnością), w ramach której świadczono poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne i pedagogiczne oraz prowadzono lekcje cyfryzacji. Opracowano i wydano informator „Jestem osobą niepełnosprawną, Jestem Seniorem - doświadczam przemocy w rodzinie - Mam prawo do...” (1000 egz.)

W projekcie wzięło udział ok. 800 seniorów i osób z niepełnosprawnością z powiatu średzkiego.

Partner wspierał wszystkie działania, zwłaszcza prowadzenie kampanii na temat przemocy, oraz udostępnił salę i sprzęt komputerowy dla mobilnej kawiarenki w Środzie Wielkopolskiej.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny