Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Krasnystaw - utracony sztetl

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
lubelskie
Lublin
2014-09-01 - 2016-03-31
201 303,27 PLN
181 159,29 PLN
antysemityzm, wielokulturowość, nowe technologie
Opis projektu
Spośród działających w Krasnymstawie 30 organizacji pozarządowych jedynie 3 zajmują się działalnością kulturalną. Żadna nie podejmuje jednak tematu edukacji wielokulturowej (baza: ngo.lubelskie.pl), mimo że nauczyciele z krasnostawskich szkół wskazują na potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej o ten element. W mieście nie był również realizowany żaden projekt poświęcony tematyce żydowskiej, mimo że do drugiej wojny światowej społeczność żydowska stanowiła 20% populacji miasta. Mieszkańcom brakuje podstawowej wiedzy o żydowskiej przeszłości miasta, co potwierdzają rozmowy prowadzone przez przedstawicielki fundacji.

Głównym celem projektu było podniesienie wiedzy mieszkańców Krasnegostawu o historii Żydów poprzez edukację wielokulturową przełamującą stereotypy i promującą postawy tolerancyjne.

Dzięki projektowi mieszkańcy miasta zapoznali się z historią krasnostawskiej społeczności żydowskiej. Udało się również utrwalić wiedzę na temat tej społeczności w postaci publikacji i audioprzewodnika.

Zorganizowano 10 szkoleń i 3 podróże edukacyjne dla 25 edukatorów z Krasnegostawu. Wydano publikację poświęconą historii krasnostawskiej społeczności żydowskiej (500 egz. i wersja elektroniczna) oraz audioprzewodnik. Zorganizowano replikę festiwalu filmowego Żydowskie Motywy oraz wystawiono spektakl teatralny neTTheatre "The Hideout/Kryjówka" w reżyserii Pawła Passiniego.

Główną grupę beneficjentów stanowiło 25 edukatorów, którzy wzięli udział w szkoleniach i wyjazdach edukacyjnych. Ponadto 200 osób zapoznało się z papierową wersją publikacji, a 1622 dotarło do niej online. 200 osób pobrało bądź odsłuchało online audioprzewodnik. Ok. 1000 osób wzięło udział w wydarzeniach (pokazy filmowe i spektakl).

Partnerem projektu było Stowarzyszenie Inicjatyw Trawnickich, którego przedstawiciele byli współodpowiedzialni za większość działań i promocję projektu.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny