Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Nie Peniaj - Zmieniaj!

Dzieci i młodzież Zakończony
łódzkie
Łódź
2014-08-04 - 2016-01-31
167 600,00 PLN
150 830,00 PLN
wielokulturowość, aktywizacja społeczności lokalnych
Opis projektu
Według danych Urzędu Miasta Łodzi młodzież nie bierze udziału w konsultacjach społecznych. Wynika to ze sposobu prowadzenia konsultacji – prezentowane dokumenty napisane są trudnym językiem, a swoje zdanie wyrazić można jedynie na temat gotowych już rozwiązań. Dodatkowo wiele ze zgłaszanych zastrzeżeń jest nieuznawanych. Młodzież potrzebuje możliwości wpływu od początku, aby mieć poczucie własności idei. Propozycje powstające bez udziału młodych ludzi zupełnie nie odpowiadają na ich potrzeby i w efekcie, jeśli coś się zmienia, wynika to z inicjatyw oddolnych, a niezwiązanych z polityką miasta.
W Łodzi powstają kolejne programy wsparcia dla osób przedsiębiorczych i wykształconych. Wprawdzie to one głównie zasiadają w Młodzieżowej Radzie Miasta, jednak nie stanowią sprawiedliwej reprezentacji swoich rówieśników.
W Łodzi w 2012 i 2013 roku powstało pięć Komisji Dialogu Obywatelskiego, m.in. działająca na rzecz seniorów, natomiast nie ma żadnej zajmującej się wyłącznie sprawami młodzieży. Nie ma też strategii miasta czy ciała formalnego, które koordynowałyby spójność podejmowanych w stosunku do młodzieży działań (np. w różnych wydziałach miasta). Dodatkowo – organizacje i podmioty, których beneficjentami są młodzi ludzie, nie stworzyły do tej pory żadnej platformy współpracy.
Celem projektu było zwiększenie udziału młodzieży w konsultacjach społecznych i wpływu młodzieży na tworzoną lokalnie politykę.
Dzięki projektowi w Łodzi została powołana Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży, powstała też Strategia Zintegrowanego Rozwoju oraz Wspierania i Aktywizacji Łódzkiej Młodzieży w filarze Społeczeństwo i Kultura na lata 2016-2020.
W ramach projektu w szkołach powstało 10 Klubów „Nie peniaj”, umożliwiających młodzieży udział w procesach konsultacyjnych. Młodzi ludzie zorganizowali trzydniowe wydarzenie podsumowujące oraz złożyli 10 propozycji do budżetu obywatelskiego, z czego jeden wniosek otrzymał dofinansowanie. Przeprowadzano też szkolenia dla młodzieży i opiekunów klubów oraz wydano publikację.
Z projektu skorzystała młodzież szkół ponadgimnazjalnych w Łodzi oraz gimnazjalnych w Wiśniowej Górze i Wiączyniu Dolnym, a także nauczyciele i łódzkie organizacje pozarządowe zajmujące się młodzieżą.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny