Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Liczy się miasto. Społeczna analiza budżetu

Partycypacja publiczna Zakończony
wielkopolskie
Kalisz
2014-10-01 - 2015-12-15
182 363,09 PLN
161 100,00 PLN
finanse publiczne, dostęp do danych publicznych
Opis projektu
„Liczy się miasto. Społeczna analiza budżetu” to projekt służący mieszkańcom i samorządom. Wyniknął z potrzebny wzmocnienia merytorycznego dialogu i partnerskiej współpracy pomiędzy mieszkańcami Kalisza a ich samorządem. Zamiast posługiwać się obiegowymi opiniami, zapytaliśmy o to, „dlaczego” komunikacja na linii mieszkańcy-władza nie satysfakcjonuje żadnej ze stron (mieszkańców, urzędników, radnych miejskich i osiedlowych oraz organizacji pozarządowych). Powstało badanie stanu tej komunikacji. Następnie zaproponowaliśmy serię spotkań poświęconych najważniejszym wyzwaniom wskazanym przez badanych, co pozwoliło nam na zaproponowanie nowych wątków w debacie publicznej i skierowanie uwagi na wspólne wypracowywanie rozwiązań. W wyniku tych debat Prezydent powołał zespół złożony z mieszkańców, urzędników, aktywistów i samorządowców, który opracowuje zasady konsultacji społecznych. Urząd Miejski prowadzi publiczny rejestr zawieranych umów, planowane jest uruchomienie transmisji online z sesji i komisji kaliskiej Rady Miejskiej oraz uruchomienie systemu imiennych głosowań radnych.
Do polepszenia jakości współpracy między mieszkańcami a ich samorządem jako partnerów współdecydujących o swoim mieście przyczyniła się analiza budżetu miasta. Była ona naszą odpowiedzią na niski poziom wiedzy mieszkańców na temat budżetu, dziurawe standardy przejrzystości pracy kaliskiego samorządu oraz dostępu do informacji publicznej. Przełożyliśmy niezrozumiałą formę budżetu miasta na treści przyjazne kaliszanom. Powstało siedem publikacji, dzięki którym mieszkańcy mogą przekonać, jak "działa" budżet, tj. jakie kwoty i w jaki sposób są wydawane z miejskiego budżetu oraz poznać bliżej pracę samorządowców i urzędników. Z drugiej strony samorządowcy i urzędnicy po raz pierwszy zostali zmobilizowani do wyjścia ze swoich codziennych ról i spojrzenia na budżet oczami zwykłego mieszkańca.
Odbiorcami „Liczy się miasto” projektu są kaliszanie, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych zainteresowani metodą społecznej analizy budżetu oraz przedstawiciele władz lokalnych.
Partnerem projektu jest Miasto Kalisz. Eksperci z Urzędu Miejskiego przeszkolili zespół „Liczy się miasto”, wspierali merytorycznie pracę nad analizą danych budżetowych, wzmacniali działania promocyjne projektu w mediach miejskich oraz zapewnili sprawny przepływ informacji pomiędzy zespołem projektu a pracownikami Urzędu Miejskiego i przedstawicielami kaliskiego samorządu.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny