Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Bajki obywatelskie - edukacja małych obywateli

Dzieci i młodzież Zakończony
śląskie
Czernica
2014-10-01 - 2015-09-30
147 983,53 PLN
132 383,53 PLN
wolontariat, mowa nienawiści
Opis projektu
Potrzeba realizacji projektu podyktowana była problemem niskiej aktywności społecznej młodzieży, zauważanym podczas codziennej pracy z młodymi ludźmi, a także potwierdzanym przez badania. „Diagnoza społeczna 2011” oraz raport CBOS „Młodzież 2010 r.” wprost wskazują na bierność młodzieży oraz brak jej zaangażowania w sprawy lokalne. Przyczyn opisanego stanu jest wiele: młodzi często powielają pasywne postawy dorosłych, nie są uczeni postaw obywatelskich w szkołach, w których kładzie się nacisk na wiedzę teoretyczną. W międzynarodowych badaniach polskie nastolatki w zakresie debatowania i podejmowania inicjatyw osiągają jedne z najgorszych wyników. Młodzieży brakuje kompetencji językowych, które umożliwiałyby udział w debatach publicznych, przygotowywanie tekstów, prezentowanie swoich ocen czy opinii.
Celem projektu było przełamanie barier, utrudniających udział w życiu społecznym, i rozwój kompetencji językowych młodzieży dzięki metodzie tworzenia bajek obywatelskich i edukowania poprzez pisanie opowieści.
Grupa młodych ludzi przygotowała 32 bajki obywatelskie, które stały się materiałem edukacyjnym w pracy z dziećmi przedszkolnymi.
Młodzi ludzie w ramach projektu wzięli udział w warsztatach bajkowych, obywatelskich, graficznych oraz edukacji globalnej, dzięki czemu zdobyli niezbędną wiedzę i umiejętności do stworzenia i zilustrowania bajek (łącznie 24 h). Ich efektem są 32 bajki, które zostały nagrane z udziałem znanych osobistości, wydane w wersji papierowej (1000 szt. publikacji) i na CD (200 szt.), a następnie udostępnione i rozpowszechnione wśród przedszkolaków, a także osób i instytucji pracujących dziećmi i młodzieżą oraz na ich rzecz (odbyło się 10 spotkań w przedszkolach). Uczestnicy projektu mogli nauczyć się zachowań prospołecznych, organizując cztery happeningi o tematyce obywatelskiej, a także biorąc udział w 2 wizytach w miejscach, w których praktycznie realizuje się zasady demokracji, partycypacji i aktywności obywatelskiej.
Odbiorcami działań projektowych była młodzież gimnazjalna, dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczyciele przedszkolni w Raciborzu.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny