Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Przeciwdziałanie wykluczeniu systemowemu społeczności Romów rumuńskich

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
dolnośląskie
Wrocław
2014-09-01 - 2015-11-30
176 032,55 PLN
158 252,55 PLN
Romowie
Opis projektu
Romowie rumuńscy żyją w Polsce od ponad 20 lat bez dostępu do podstawowych usług publicznych tj. służby zdrowia, edukacji, rynku pracy i mieszkania. Grupa około 100 rumuńskich Romów zajmuje koczowisko na terenie Wrocławia. Są oni narażeni na wykluczenie społeczne z powodu nieuregulowanego statusu pobytowego, słabej znajomości języka polskiego, trudnych warunków mieszkaniowych.
Projekt miał na celu umożliwienie społeczności Romów rumuńskich w Polsce dostępu do praw przynależnych obywatelom UE żyjącym w innym kraju członkowskim oraz jej wzmocnienie poprzez udział w kursie komputerowo-językowym i wsparcie asystenckie, a także stworzenie rekomendacji dotyczących pracy z tą społecznością oraz przeszkolenie w tym zakresie instytucji na terenie Wrocławia.
Dzięki realizacji projektu 106 osób otrzymało wsparcie asystenckie w załatwianiu formalności oraz w rozwiązywaniu problemów, 6 osób wzięło udział w kursach językowo-komputerowych, wydano broszurę – przewodnik do pracy ze społecznością Romów rumuńskich w Polsce, a także przeszkolono 30 osób reprezentujących instytucje publiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. W wyniku działań wyłoniła się grupa 5 osób, które przyjęły rolę liderską w społeczności romskiej.
Działania obejmowały kurs językowo-komputerowy dopasowany do potrzeb i zainteresowań grupy, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (26 osób), wsparcie w dochodzeniu swoich praw w sądach, na policji i w straży miejskiej (34 osoby) i działania na rzecz wdrożenia dzieci w system edukacji formalnej (16 dzieci), asystenturę w placówkach służby zdrowia ( 54 osoby). Dla zwiększenia kompetencji społeczeństwa przyjmującego w relacjach z Romami i Romni przeprowadzono szkolenia dla urzędników/-ek, funkcjonariuszy/-ek, pracowników/-czek społecznych i medycznych (30 osób) oraz wydano publikację “Romowie Rumuńscy w Polsce. Przewodnik do pracy ze społecznością”.
Beneficjentami projektu było 106 osób – 35 Romów i 27 Romni oraz 44 dzieci pochodzenia rumuńskiego we Wrocławiu.
Partner projektu, Centrum Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Wrocławia wspierał działania szczególnie w zakresie kursu komputerowo-językowego (dobór i ewaluacja narzędzi, użyczenie miejsca na zajęcia) i wdrażania dzieci romskich w system edukacji formalnej.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny