Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Sprawiedliwi, aktywni, świadomi

Dzieci i młodzież Zakończony
małopolskie
Kraków
TVU Mondo, Estonia
2014-08-04 - 2016-04-30
198 826,68 PLN
178 826,68 PLN
działania edukacyjne
Opis projektu
Naukowcy z Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH wskazują, że konsumpcjonizm nie tylko stał się w drugiej połowie XX w. dominującym stylem życia, ale także zaczął pełnić funkcję kategoryzującą społeczeństwo. Dla młodych ludzi jest on nieodłącznym elementem kultury. Dlatego ważne jest prowadzenie działań edukacyjnych dla młodzieży rozwijających postawę solidarności, odpowiedzialności, sprawiedliwości i szacunku. Dodatkowym bodźcem do realizacji projektu były przykłady aktywizacji młodych konsumentów i konsumentek po tragedii w fabryce Rana Plaza. Okazało się, że właściciel marek lubianych przez młodzież (np. Cropp, House, Reserved) nie ponosił odpowiedzialności za łańcuch dostaw. Młodzież zaangażowała się w akcje składania reklamacji ubrań z powodu nieetycznych warunków ich produkcji.
Celem projektu był rozwój świadomości konsumenckiej i postaw obywatelskich dzieci i młodzieży, a także podniesienie poziomu wiedzy o warunkach pracy w krajach Południa oraz o zasadach określanych nazwą Sprawiedliwego Handlu.
Około 1000 uczniów w Polsce zostało przygotowanych do podejmowania działań społecznych mających na celu przybliżenie problematyki odpowiedzialnej konsumpcji (kierowanie się podczas zakupów nie tylko ceną czy marką, ale także takimi aspektami, jak warunki środowiskowe i społeczne w miejscach powstawania produktów, uczciwy zysk producenta czy sposób utylizacji odpadów).
Podczas projektu w 40 szkołach odbyły się zajęcia dotyczące Sprawiedliwego Handlu, relacji handlowych i wykluczenia ekonomicznego na świecie, z elementami edukacji prawnej, konsumenckiej i obywatelskiej. Zorganizowano webinaria, telekonferencję, seminaria i pogadanki w związku z Tygodniem Edukacji Globalnej, Światowym Dniem Praw Konsumenta oraz Światowym Dniem Sprawiedliwego Handlu. Przeprowadzony został konkurs na prezentację szkolnych kampanii. Opublikowano artykuły dotyczące problematyki projektu.
Z projektu skorzystali uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
Partner projektu, Fair Trade z Islandii, zapewnił merytoryczne wsparcie podczas przygotowywania publikacji, materiałów edukacyjnych oraz konferencji. Podobną funkcję pełnili pozostali partnerzy: Fairtrade Czech Rep., Drustvo Humanitas ze Słowenii oraz TVU Mondo z Estonii.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny