Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Przeciw wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
małopolskie
Kraków
2014-09-01 - 2015-09-30
69 737,15 PLN
62 737,15 PLN
zdrowie/ochrona zdrowia
Opis projektu
Liczba osób, u których zdiagnozowano chorobę psychiczną i podejmujących leczenie stale rośnie. Specyfika choroby psychicznej sprawia, że wyklucza ona społecznie (badania wskazują, że aż 75% chorych na schizofrenię w Polsce korzysta z renty z tytułu niezdolności do pracy). Doświadczenie organizacji wskazuje, że oferowana osobom chorującym pomoc jest często nieadekwatna. Osoby najbardziej zainteresowane, czyli same osoby chorujące psychicznie nie są włączenie w proces decydowania o formach pomocy. Istotne jest również włączenie osób chorujących psychicznie w sam proces leczenia zaburzeń psychicznych. Członkowie stowarzyszenia, jako osoby z doświadczeniem choroby psychicznej, mają zasoby, aby wspierać innych chorych – przekazywać im czerpaną z własnego doświadczenia wiedzę na temat radzenia sobie z chorobą.
Celem projektu było wsparcie osób chorujących psychicznie w zdrowieniu oraz umożliwienie im wyrażenia swoich potrzeb w tym zakresie.
W wyniku projektu 146 osób chorujących psychicznie uzyskało możliwość wyrażenia swoich oczekiwań w zakresie wsparcia ze strony instytucji powołanych do opieki nad osobami chorującymi psychicznie oraz poznało strategie radzenia sobie z chorobą na różnych poziomach.
Przeprowadzono 10 spotkań badawczo-edukacyjnych z osobami chorującymi psychicznie, na których dzielono się strategiami radzenia sobie z wykluczeniem przy wykorzystaniu metody przekazywania wiedzy „z pierwszej ręki” przez tych, którzy pokonali chorobę oraz badano potrzeby osób chorujących psychicznie. Część badawcza projektu, której istotę stanowiło włączenie w procesy współdecydowania adresatów projektu, doprowadziła do powstania raportu z rekomendacjami (dostępny na stronie internetowej stowarzyszenia oraz wydrukowany w 100 egz.). Raport rozesłano do instytucji pomocowych i ośrodków leczniczych w Małopolsce oraz instytucji mających kluczowy wpływ na kształtowanie polityki względem osób chorujących psychicznie.
Bezpośrednimi odbiorcami działań (spotkania badawczo-edukacyjne) było 146 osób chorujących psychicznie z 10 różnych miejscowości w Małopolsce.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny