Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Mój rówieśnik - Mój coach

Dzieci i młodzież Zakończony
małopolskie
Niedźwiedź
2014-09-01 - 2015-10-20
137 403,91 PLN
123 515,91 PLN
działania edukacyjne
Opis projektu
W gminie Słomniki co roku wzrasta liczba ubogich rodzin (w 2013 roku z pomocy społecznej korzystały 682 rodziny). Statystyki pokazują, że coraz więcej mieszkańców otrzymuje wsparcie pomocy społecznej, a ubóstwu materialnemu towarzyszy często wykluczenie społeczne. W tych rodzinach jest wiele dzieci, które często są ofiarami marginalizacji w swojej społeczności.
Celem projektu było zbudowanie sieci wsparcia rówieśniczego umożliwiającej integrację i pomoc dzieciom z ubogich rodzin.
Rezultatem przeprowadzonych działań jest wzrost wśród uczestników poczucia nadziei na osiągnięcie sukcesu w przyszłości (mierzonego Testem Nadziei na Sukces Snydera) oraz chęci niesienia pomocy innym. Wzrosła także ich wiedza z zakresu coachingu i kompetencji społecznych (mierzone kwestionariuszami oraz Kwestionariuszem Kompetencji Społecznych Matczak).
Z projektu skorzystały dwie grupy młodzieży – osoby, które chciały rozwijać swoje umiejętności wspierania innych, a także osoby z ubogich rodzin, które potrzebowały integracji z rówieśnikami i pomocy w zakresie motywacji i wiary w możliwość realizacji swoich planów.
W ramach projektu przeszkolono 24 osoby w zakresie narzędzi coachingowych. Zorganizowano sesje coachingu rówieśniczego dla 48 podopiecznych i stworzono „Klub Młodego Coacha”. Powstała strona internetowa z informacjami dotyczącymi coachingu rówieśniczego oraz prezentacją narzędzi coachingowych w postaci 7 filmików (kurs on-line). Zorganizowano również konferencję dla 50 osób, upowszechniającą metodologię projektu.
Z projektu skorzystały młode osoby w wieku 13-18 lat z gminy Słomniki.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny