Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Rynek w Starym Fordonie - powrót do spotkań

Partycypacja publiczna Zakończony
kujawsko-pomorskie
Bydgoszcz
2014-09-01 - 2016-01-31
361 221,05 PLN
324 305,24 PLN
aktywizacja społeczności lokalnych, planowanie przestrzeni, rewitalizacja, samorząd
Opis projektu
Stary Fordon to najbardziej zaniedbana dzielnica Bydgoszczy - z najwyższym bezrobociem i odsetkiem osób korzystających z pomocy społecznej. Degradacja zaczęła się tu w latach 70. kiedy miasteczko o 6-wiekowej tradycji zostało na siłę włączone do większego sąsiada. Teraz Fundacja UKW zachęciła mieszkańców i władze miasta do opracowania programu rewitalizacji dzielnicy. Program ma na najbliższe lata określić konkretne cele i kierunki zmian w Starym Fordonie.
Działania rozpoczęto od stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców. W opuszczonym od kilku lat lokalu przy Rynku otwarto świetlicę społeczną Cafe Rynek, która stała się także miejscem codziennej pracy zespołu. Następnie przeprowadzono profesjonalną diagnozę problemów, które dotknęły Stary Fordon i stworzono pięć zespołów tematycznych, opracowujących rozwiązania tych problemów. W skład każdego zespołu wchodzili mieszkańcy, urzędnicy i eksperci zewnętrzni. W zebraniach i pracy zespołów wzięło udział ok. 250 osób spośród ok. 1200 mieszkańców dzielnicy. Nawiązano współpracę ze wszystkimi działającymi w Fordonie organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i lokalnymi instytucjami. Przedstawiciele partnerów - Urzędu Miasta i Rady Osiedla - aktywnie uczestniczyli w tworzeniu strategii.
Efekt wspólnej pracy - Społeczny Program Rewitalizacji Starego Fordonu - został przedstawiony lokalnej społeczności na zebraniu połączonym z festynem dzielnicowym. Teraz władze miasta przygotowują według Programu listę inwestycji i zmian w dzielnicy. Rada Osiedla jest liderem konsultacji społecznych, w których aktywnie biorą udział uczestnicy działań projektowych. Stary Fordon czekają w najbliższym czasie wielkie zmiany, które będą realizowane w oparciu o wypracowaną społecznie strategię.
Trwałym efektem działań jest podręcznik "Przepis na rewitalizację", opracowany z wykorzystaniem doświadczeń z projektu, wydany w 200 egz. Doświadczenia ze Starego Fordonu zaprezentowano podczas spotkań z radami innych osiedli z Bydgoszczy i kilkoma samorządami z najbliższej okolicy.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny