Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Czarny Teatr

Dzieci i młodzież Zakończony
śląskie
Świętochłowice
2014-08-04 - 2015-12-31
133 931,11 PLN
119 922,93 PLN
polityki lokalne, aktywizacja społeczności lokalnych
Opis projektu
Świętochłowice są miastem dotkniętym głęboką zapaścią społeczną, wywołaną powszechnym bezrobociem, spowodowanym przez restrukturyzację górnictwa i hutnictwa.
W tych realiach dzieci i młodzież nie mają warunków do rozwoju i są zagrożone marginalizacją społeczną, a dotychczasowa pomoc do nich skierowana jest niewystarczająca i konieczne jest poszukiwanie nowych metod.
Większość podopiecznych organizacji spotyka się z przemocą psychiczną zarówno w rodzinie, jak i poza nią. Stygmat patologii jest bardzo silny i prowadzi do zaniżenia poczucia własnej wartości oraz braku wiary we własne możliwości. Brak pozytywnych wzorców do naśladowania i niska samoocena dzieci powodują, że nie dostrzegają one, iż ich starania mogłyby coś zmienić w otaczającym je środowisku.
Celem projektu było zainteresowanie dzieci zagrożonych marginalizacją społeczną działaniami społecznymi i obywatelskimi poprzez zastosowanie technik teatralnych.
Podstawowym rezultatem programu jest przygotowanie 15 młodych ludzi do prowadzenia aktywnych działań społecznych i realizowania inicjatyw teatralnych na rzecz swojej społeczności lokalnej.
Wykorzystano tzw. „czarny teatr” jako sprawdzoną metodę inspirującą do rozwoju młodych ludzi mających braki w wykształceniu lub problemy w nauce.
Przeprowadzono warsztaty teatralne oraz warsztaty z zarządzania finansami i produkcją teatralną. Dzieci przygotowały sześć spektakli dla 480 widzów. W pracy z młodymi ludźmi uwzględniono temat uczestniczenia w życiu społecznym dzięki temu, że wzięli oni udział w zaplanowaniu kosztów zakupu materiałów do spektakli, a także przygotowywali ekologiczne rekwizyty.
Z projektu skorzystały dzieci zagrożone marginalizacją społeczną w wieku 10-13 lat ze Świętochłowic.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny