Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Średni Obywatel - Duża Sprawa

Dzieci i młodzież Zakończony
lubelskie
Trawniki
2014-09-01 - 2015-11-30
268 012,05 PLN
240 170,57 PLN
działania edukacyjne, nowe technologie, wolontariat, aktywizacja społeczności lokalnych
Opis projektu
Z raportu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju opublikowanego w 2013 r. wynika, że jednym z istotnych problemów w województwie lubelskim jest niewielkie zaangażowanie lokalnych społeczności w rozwiązywanie problemów dotyczących ich otoczenia (udział ich przedstawicieli w grupach problemowych gmin jest symboliczny). Z drugiej strony, zbyt często młodzi ludzie próbują rozwiązywać problemy na skróty – uciekają się do przemocy fizycznej, słownej czy psychicznej.
W ciągu ostatnich trzech lat liczba aktów dyskryminacji zwiększyła się o kilkadziesiąt procent. Gwałtowny wzrost dyskryminacji ze względu na odmienność kulturową, kolor skóry, narodowość czy orientację seksualną potwierdza także „Polski sondaż uprzedzeń 2013”. Takie postawy są bardzo częste wśród mieszkańców województwa lubelskiego. Organizacja doszła do podobnych wniosków, nie tylko analizując raporty, ale również uczestnicząc jako partner w projekcie „Dziennikarze przeciw dyskryminacji”, skierowanym m.in. do redakcji w małych miastach w województwie lubelskim.
Celem projektu było przygotowanie młodzieży w województwie lubelskim do rozwiązywania lokalnych problemów w trzech kategoriach: przeciwdziałanie dyskryminacji, mowa nienawiści i wykluczenie; dostęp do kultury i umiejętność korzystania z mediów obywatelskich; ekologia i prawa zwierząt. W projekcie uczestniczyło 143 młodych ludzi z 6 miejscowości województwa lubelskiego. Nauczyli się oni diagnozować lokalne problemy, przeprowadzili akcje przeciwdziałające dyskryminacji osób starszych i niepełnosprawnych oraz projekty o charakterze kulturalnym (koncerty, filmy itd.).
W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dotyczące diagnozowania lokalnych problemów oraz przygotowywania projektów; młodzieży umożliwiono także konsultowanie projektów (coaching). Z przygotowanych 28 projektów zrealizowano 10. Powstały również narzędzia wspierające rozwiązywanie problemów lokalnych – gra planszowa (500 szt.), konspekty zajęć edukacyjnych oraz podręcznik wprowadzający w tematykę tworzenia projektów (500 szt.). Są one dostępne do użytku na stronie projektu.
Z projektu skorzystała młodzież gimnazjalna z 6 miejscowości województwa lubelskiego.
Partnerem w realizacji projektu była Fundacja Rozwoju Kultury i Nauki „Prawy Brzeg”. Odpowiadała ona za działania promocyjne i informację, a także wsparcie grup przy diagnozowaniu lokalnych problemów oraz stworzenie i produkcję gry planszowej.