Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Program Aktywizacji Obywatelskiej "Akademia Mistrzostwa Społecznego"

Dzieci i młodzież Zakończony
podlaskie
Białystok
2014-08-11 - 2016-03-07
254 404,49 PLN
223 089,91 PLN
niepełnosprawność
Opis projektu
Raport „Styl życia młodzieży Białegostoku” pokazał, że ponad połowa młodych ludzi w trudnej sytuacji prosi o pomoc bliską osobę. Tylko 1,5% badanych zadeklarowało, że zaufałoby komuś innemu, ale nikt nie wskazał organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej, która mogłaby udzielić profesjonalnej pomocy. Ponad 8% osób odpowiedziało, że nie ma do kogo zwrócić się o pomoc.
W systemie wartości młodzieży dopiero na 10. miejscu plasuje się poczucie bycia potrzebnym ludziom, a na 11. pomaganie innym. Wartości kluczowe dla interesu społeczności są najmniej ważne wśród uczniów szkół zawodowych. Badania na temat stylu życia i postaw białostockiej młodzieży pokazują, że młodzi ludzie nie są zainteresowani udziałem w społeczeństwie obywatelskim, nie działają w organizacjach, nie uczestniczą w życiu kulturalnym. Wobec mniejszości zaś obserwuje się dystans i wrogość – największe emocje budzą mniejszości seksualne, uchodźcy oraz osoby czarnoskóre.
System edukacji nie tworzy spójnego projektu kształtowania postaw prospołecznych, w szkole nie uczy się umiejętności społecznych.
Celem projektu było stworzenie w Białymstoku grupy młodych liderów i liderek społecznych, z wysoką reprezentacją osób zagrożonych wykluczeniem, oraz wypracowanie nowej formy aktywizacji społecznej i rozwoju osobistego, zwanej Akademią Mistrzostwa Społecznego.
W ramach projektu ze wsparcia rozwojowego o systematycznym i ciągłym charakterze skorzystały 32 młode osoby z różnych środowisk, w tym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Część z nich stworzyła własne nieformalne organizacje: „Ekstra Klasa AMS”, „Grupa PKP – Patrycja Karolina Paweł” i „Twarze Podlasia”.
Wszystkie osoby uczestniczące zaangażowały się w realizację działań społecznych skierowanych do mieszkańców Białegostoku.
Powstał innowacyjny szczegółowy program pracy edukacyjno-wychowawczej z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym możliwy do wdrażania na terenie całego kraju.
Osoby uczestniczące przeprowadziły 7 akcji miejskich. Powstały 2 gry edukacyjne, które można wykorzystywać w pracy z młodzieżą. Zrealizowane zostały dwa semestry zajęć dla młodzieży w dwóch blokach tematycznych: ścieżka edukacyjna i ścieżka aktywności społecznej.
Z projektu skorzystała białostocka młodzież ponadgimnazjalna zagrożona wykluczeniem.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny