Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Wirtu@lni-Re@lni

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
pomorskie
Gdynia
2014-09-01 - 2016-01-31
347 532,12 PLN
308 542,07 PLN
mowa nienawiści, wielokulturowość
Opis projektu
Narastający problem zjawiska mowy nienawiści i dyskryminacji przekłada się na wzrost przestępstw motywowanych nienawiścią oraz postaw ksenofobicznych. Czynnikiem sprzyjającym rozprzestrzenianiu się tych negatywnych zjawisk jest przyzwolenie społeczne opierające się na braku zdecydowanego sprzeciwu i reakcji lokalnych społeczności.

Zamierzeniem projektu było wyposażenie lokalnych liderów i liderki z mniejszych miejscowości woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego w praktyczne kompetencje umożliwiające im wyrażanie sprzeciwu wobec zjawiska nietolerancji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji.

Rezultatem projektu było uwrażliwienie 307 osób z 10 miejscowości woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego na problem tolerancji oraz nabycie przez te osoby kompetencji do reagowania na dyskryminację i mowę nienawiści. Dzięki wzmocnieniu lokalnych liderów i ich działaniom w lokalnych wydarzeniach antydyskryminacyjnych wzięło udział ponad 800 osób.

W ramach projektu zrealizowano Szkołę Tolerancji dla 10 liderów z różnych miejscowości. Następnie realizowane były lokalne działania w poszczególnych miejscowościach, które obejmowały 605h warsztatów uwrażliwiających, 163 projekcje filmowe w ramach cyklu Kino Tolerancja a także 12 spotkań w formule Żywej Biblioteki. W każdej z miejscowości zaprezentowano również wystawę „Ofiary mowy nienawiści”, która została przygotowana specjalnie na potrzeby projektu. Ponadto, opracowano interaktywną wystawę internetową, z którą zapoznało się ok. 880 osób. W celu propagowania aktywnego zaangażowania się w przeciwdziałanie dyskryminacji wydano publikację zawierającą scenariusze działań do dalszego wykorzystania przez lokalnych liderów. Częścią projektu były również zajęcia antydyskryminacyjne dla studentów kierunków pedagogicznych, w których wzięły udział 32 osoby. Zwieńczeniem projektu była konferencja, która odbyła się w Akademii Pomorskiej oraz towarzysząca jej publikacja, zwierająca teksty eksperckie na temat problemu dyskryminacji.

Beneficjentami projektu było 307 osób, które wzięły udział w warsztatach i innych wydarzeniach lokalnych, 100 osób, które wzięły udział w konferencji oraz 880 osób, które zapoznały się z interaktywną wystawą.

Rolą organizacji partnerskiej było przeprowadzenie zajęć dla studentów pedagogiki oraz współpraca przy organizacji konferencji podsumowującej projekt.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny