Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

ADHD wyzwanie społeczne czy negacja?

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
zachodniopomorskie
Szczecin
2014-10-01 - 2016-04-30
249 300,00 PLN
224 300,00 PLN
zdrowie/ochrona zdrowia
Opis projektu
20% dzieci i młodzieży cierpi na nadpobudliwość, w tym 7% na ADHD (dane WHO). Są postrzegane jako niedojrzałe, niezdyscyplinowane i awanturnicze, a przez to izolowane przez kolegów i samotne. W przypadku niewłaściwego postępowania nauczycieli i/lub rodzin wiele z nich zachowuje się w ryzykowny sposób, a nawet wchodzi w kolizję z prawem.

Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu osób z ADHD przez podniesienie świadomości społecznej na ten temat, pobudzenie osób i instytucji do działań wspierających rodziny z dzieckiem z ADHD oraz bezpośrednią pomoc rodzicom, dzieciom i młodzieży z tym zaburzeniem.

Efektem realizacji projektu jest wzrost kompetencji w zakresie postępowania z dzieckiem z ADHD rodziców i opiekunów (19 osób), nauczycieli (22 osoby) oraz pracowników innych służb publicznych (27 osób), zintensyfikowanie działań Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji i Inicjatyw działających na rzecz osób z ADHD (14 podmiotów), wypracowanie rekomendacji dotyczących zmian legislacyjnych oraz poprawa wyników w nauce młodzieży uczestniczącej w zajęciach (20 osób).

Prowadzono spotkania edukacyjne dla nauczycieli (10 spotkań, 22 uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjów), przedstawicieli instytucji (10 spotkań, 27 uczestników, w tym 10 kuratorów sądowych, 9 asystentów rodzin, 8 funkcjonariuszy policji), rodziców (19 spotkań, 26 uczestników). Dla młodzieży zorganizowano spotkania terapeutyczne (22 spotkania, w tym 3 teatralne, 20 uczniów w wieku 7–20 lat). Dyżur telefoniczny pełnił specjalista (386 zgłoszeń, 121 osób skierowano na konsultacje). Odbyły się 4 zjazdy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji i Inicjatyw działających na rzecz osób z ADHD oraz kongres (167 uczestników) podsumowujący projekt; wskazano na nim polecane przez specjalistów metody pracy z młodzieżą z ADHD oraz potwierdzono stanowisko dotyczące prawodawstwa. Wydano poradnik dla rodziców i nauczycieli (300 egz.) oraz broszurę pokongresową (100 egz.).

Z działań projektu skorzystały 452 osoby ze Szczecina i okolic, które na co dzień stykają się z problemem nadpobudliwości (19 rodziców, 20 dzieci i młodzieży, 27 pracowników służb publicznych, 386 korzystających porad telefonicznych) oraz ogólnopolskie środowisko zainteresowane tym zagadnieniem.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny