Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Cyfrowa kultura dla obywateli

Kontrola obywatelska Zakończony
małopolskie
Kraków
2014-10-20 - 2016-01-31
243 101,93 PLN
218 111,93 PLN
finanse publiczne, kultura
Opis projektu
Digitalizacja umożliwia zwiększenie dostępności dziedzictwa kulturowego. Projekty digitalizacyjne finansowane od 2011 przez MKiDN nadzorowane są przez 6 instytucji. Rozdrobnienie sprawia, że nie powstała np. spójna baza zdigitalizowanych dóbr kultury. Analiza dostępności zasobów wskazywała, że wiele projektów digitalizacyjnych realizowanych jest bez uwzględniania potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wiele instytucji nie udostępnia zasobów w internecie lub ograniczają możliwość ich ponownego wykorzystania.
Celem projektu była kontrola poprawności i efektywności digitalizacji dóbr kultury finansowanej ze środków MKiDN.
Wyniki projektu zweryfikowały wiedzę na temat digitalizacji pod kątem postępów ilościowych oraz jakościowych, a także wzmocniły rzecznictwo w sprawie udoskonalenia procesów digitalizacji i upowszechnienia cyfrowych dóbr kultury.
W ramach prowadzonych działań przeprowadzono monitoring wniosków na projekty digitalizacyjne oraz stron internetowych z cyfrowym dziedzictwem. Zebrane dane pozwoliły na przygotowanie raportów: „Digitalizacja dziedzictwa – skala, rodzaj, filozofia”, “Udostępnianie zdigitalizowanych zasobów kultury w internecie. Użyteczność – dostępność – praktyki.” zawierających rekomendacje dot. udostępniania zdigitalizowanych zasobów. Przygotowano i udostępniono bazę wszystkich realizowanych projektów digitalizacyjnych na stronie www.ekultura.org
W ramach działalności promocyjno-rzeczniczej opracowano 4 raporty, 5 ekspertyz i 83 artykuły opublikowane na ekultura.org. Zrealizowano szereg spotkań: 3 spotkania poświęcone przykładom dobrych praktyk wykorzystania dziedzictwa, 2 konferencje upowszechniające wiedzę o efektach digitalizacji w Polsce, konferencja i warsztaty o prawie autorskim, warsztaty typu culture jam (kreatywne wykorzystanie dziedzictwa) i hackathon.
Beneficjentami projektu byli pracownicy instytucji digitalizujących dziedzictwo. Beneficjentami było też szerokie grono internautów i mieszkańców Krakowa, którzy dzięki uczestniczeniu w spotkaniach i odwiedzając ekultura.org dowiedzieli się jak i gdzie można uzyskiwać dostęp do cyfrowego dziedzictwa, oraz w jaki sposób z niego korzystać.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny