Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Historia kobiet narzędziem przeciwdziałania dyskryminacji

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
małopolskie
Szczawnica
2014-10-01 - 2016-03-31
216 150,27 PLN
188 270,00 PLN
kobiety
Opis projektu
Historia kobiet pozostaje niedostatecznie rozpoznana w społecznej świadomości, a zwiększenie widoczności wkładu kobiet w historię mogłoby stanowić ważne narzędzie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć. W ostatnich latach w niektórych miastach (m.in. Kraków, Gdańsk, Łódź) zainicjowano projekty społeczne mające na celu badanie historii kobiet i przywracanie zbiorowej pamięci o dorobku kobiet w walce o emancypację. Inicjatywy te są jednak rozproszone, a komunikacja między grupami realizującymi herstoryczne projekty występuje jedynie incydentalnie. Oznacza to również, że rezultaty tych inicjatyw dostępne są tylko lokalnie.

Zadaniem projektu było upowszechnienie na poziomie ogólnopolskim wiedzy na temat historii kobiet i społecznych inicjatyw, które tę historię odzyskują w różnych miejscowościach.

W wyniku podjętych działań wzmocnione zostało środowisko inicjatyw zajmujących się historią kobiet, a także podniesiona została widoczność poszczególnych inicjatyw i ich dorobku.

W ramach projektu powstała baza wiedzy Archiwum Historii Kobiet, która gromadzi materiały o emancypacji kobiet w Polsce, a także o działalności inicjatyw herstorycznych, skupionych w ramach Sieci herstorycznej – jej zawiązanie się jest efektem projektu. Sieć herstoryczna skupia obecnie 13 inicjatyw z 11 miejscowości w całej Polsce i działa w oparciu o wspólnie wypracowaną strategię. W projekcie powstały dwa nowatorskie opracowania, tj. książka zbierająca trasy śladami kobiet po różnych miejscowościach („Szlaki kobiet. Przewodniczka po Polsce śladami emancypantek”), a także książka „Herstoryczki”, zbierająca wywiady z działaczkami herstorycznymi w Polsce, prezentująca ich doświadczenia, podejścia i metody pracy. W projekcie odbyło się 6 wycieczek śladami kobiet po różnych miejscowościach, a także 6 spotkań promocyjnych książki „Szlaki kobiet”. Sieć herstoryczna spotkała się trzykrotnie, aby razem budować swoją strategię działania oraz wspólnie się uczyć.

Beneficjentkami projektu było 13 kobiet, które uczestniczyły w regularnych spotkaniach Sieci hierstorycznej, 225 osób, które uczestniczyły w spotkaniach promocyjnych i wycieczkach, a także 2280 osób, które śledzą informacje na temat herstorii na profilu FB.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny