Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Wzmocnienie głosu osób bezdomnych

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
pomorskie
Gdańsk
2014-09-01 - 2015-08-31
335 030,60 PLN
300 027,64 PLN
bezdomność,prawo
Opis projektu
Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych, MPiPS 2013, szacuje ich liczbę ok.31 tysięcy. Równolegle z działaniami osłonowymi skierowanymi do bezdomnych, do których ustawowo zobowiązane są gminy powinny być realizowane działania zapobiegające utrwalaniu się i poszerzaniu zjawiska oraz działania zmierzające do wyprowadzania z bezdomności konkretnych osób. Jednym z elementów systemu wsparcia powinno być, jak wynika z doświadczenia grantobiorcy, wyspecjalizowane poradnictwo i rzecznictwo, ponieważ w miejscach oferujących poradnictwo adresowane do ogółu społeczeństwa, osoby bezdomne czują się „wykluczone”. Działania poradniczo-rzecznicze skierowane wyłącznie do osób bezdomnych a prowadzone przez osoby znające specyfikę problemu bezdomności są rzadkością.
Celem projektu było zwiększenie zakresu i form wsparcia osób bezdomnych poprzez realizację rzecznictwa i poradnictwa przez profesjonalnie przygotowanych rzeczników.
Dzięki prowadzonym działaniom osoby bezdomne w 10 miejscowościach miały zapewniony dostęp do wyspecjalizowanego poradnictwa oraz mogły skorzystać ze wsparcia rzecznika w kontaktach z instytucjami przy rozwiązywaniu własnych problemów, których rozwiązanie .
Przy 10 Kołach organizacji uruchomiono punkty poradnicze. W 4 spośród nich rzecznik osoby bezdomnej został powołany po raz pierwszy. Zorganizowano wstępne szkolenie dla osób pełniących funkcję rzeczników dotyczące przede wszystkim podstaw prawa, systemu pomocy społecznej i edukacji obywatelskiej. Rzecznikom zapewniono możliwość konsultowania trudniejszych spraw ze specjalistą z zakresu pomocy społecznej. W połowie trwania projektu zorganizowano też dla nich spotkanie, które posłużyło ocenie realizacji rzecznictwa oraz wymianie doświadczeń. Rzecznicy pomogli 693 osobom, udzielili 729 porad oraz reprezentowali podopiecznych w 187 sprawach.
Partner przyczynił się do skutecznej realizacji projektu poprzez udział w jego promocji, rekrutacji rzeczników i przyjęcie rzecznictwa jako jednego z zadań Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny