Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Bochnianie współdecydują - partycypacja kluczem do sukcesu rewitalizacji miasta

Partycypacja publiczna Zakończony
małopolskie
Bochnia
2014-09-08 - 2015-11-30
135 812,80 PLN
122 231,52 PLN
rewitalizacja, planowanie przestrzeni
Opis projektu
W Bochni doprowadzono do postępującej degradacji przestrzennej i społeczno-gospodarczej historycznego centrum miasta. Podejmowane dotychczas przez władze próby rewitalizacji tej części miasta nie odnosiły skutku z uwagi na ich odgórny charakter, brak angażowania mieszkańców czy traktowania ich jako równoprawnych partnerów przy tworzeniu projektów. Nie brano także pod uwagę potencjału turystycznego bogatego dziedzictwa salinarnego miasta jako zabytków klasy europejskiej.

Głównym celem projektu było wypracowanie we współpracy z mieszkańcami, władzami miasta i ekspertami długofalowego Programu Rewitalizacji śródmieścia Bochni oraz zainicjowanie dialogu obywatelskiego na temat przyszłości tej części miasta.

Dzięki działaniom w ramach projektu powstała koncepcja odnowy i rozwoju Śródmieścia Bochni w perspektywie do 2030 roku. Nawiązano współpracę z władzami lokalnymi, w wyniku której zainicjowano Bocheńskie Forum Rewitalizacji – partnerstwo lokalne na rzecz rewitalizacji Śródmieścia, a rekomendacje mieszkańców dołączono do tworzonego przez władze Lokalnego Programu Rewitalizacji.

W ramach projektu przygotowano „Białą księgę” na temat dotychczas podjętych decyzji i scenariuszy rozwoju Śródmieścia Bochnia. zorganizowano 5 warsztatów urbanistycznych i 4 debaty, na których mieszkańcy, eksperci oraz przedstawiciele władz miasta dyskutowali o przyszłości Śródmieścia Bochni i wypracowywali koncepcję rozwoju tego obszaru na najbliższe 15 lat. Odbyły się dwa konkursy – architektoniczny i fotograficzny, dotyczące zagospodarowania Śródmieścia Bochni. Zorganizowano dwie imprezy integracyjne dla mieszkańców, podczas, których odbyły się spotkania konsultacyjne oraz przeprowadzono ankiety dotyczące diagnozy problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych koniecznych do rozwiązania poprzez rewitalizację historycznego centrum Bochni.

Uczestnikami projektu byli mieszkańcy Bochni (ok. 550 osób), reprezentujący różne środowiska i grupy wiekowe. W projekcie wzięły też udział władze samorządowe miasta, w tym Burmistrz i urzędnicy zajmujący się problematyką rewitalizacji miasta.
Projekt realizowany był w partnerstwie z dwiema organizacjami. Rolą Towarzystwa Urbanistów Polskich było pełnienie funkcji eksperta podczas warsztatów urbanistycznych. Do zadań Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich należało natomiast wsparcie organizacyjne zajęć edukacyjnych w zakresie architektury dla dzieci i młodzieży, a także ogólnopolskiego pleneru fotograficznego.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny