Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Analiza sposobu prezentowania HIV i osób żyjących z HIV w mediach ogólnopolskich

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
małopolskie
Kraków
2014-10-01 - 2016-03-31
69 780,05 PLN
62 780,05 PLN
zdrowie/ochrona zdrowia
Opis projektu
Polskie komunikaty medialne o zakażeniach wirusem HIV są formułowane w sposób stygmatyzujący i oceniający, mają wątpliwą wartość merytoryczną, błędnie charakteryzując m.in. drogi i okoliczności zakażeń i podtrzymując piętnującą kategorię grup ryzyka, z którą identyfikowani są najczęściej homoseksualni mężczyźni, osoby świadczące usługi seksualne oraz używające substancji psychoaktywnych. W ten sposób media nie tylko pogłębiają wykluczenie i dyskryminację wymienionych grup, ale także utrudniają prowadzenie działań profilaktycznych, przyczyniając się do wytwarzania fałszywego poczucia bezpieczeństwa i zniechęcając do testowania na HIV tych, którzy nie identyfikują się z żadną z wymienionych grup.
Celem projektu było upowszechnienie dobrych praktyk językowych i niestygmatyzującego formułowania przekazów medialnych o HIV/AIDS poprzez zidentyfikowanie treści stygmatyzujących i błędów merytorycznych w wybranych mediach drukowanych oraz udostępnienie wyników szerokiej publiczności.
Dzięki realizacji projektu powstał raport podsumowujący wyniki badań informacji o temat HIV/AIDS w polskiej prasie.
Kluczowe działanie stanowiła analiza materiałów prasowych dotyczących HIV/AIDS opublikowanych na łamach najbardziej opiniotwórczych dzienników i tygodników pod kątem ich poprawności, kreowanego obrazu i języka. W analizach uwzględniono 297 tekstów, które między listopadem 2012 a grudniem 2014 roku ukazały się w sześciu najchętniej cytowanych gazetach: trzech ogólnopolskich dziennikach oraz trzech tygodnikach. Na tej podstawie stworzono raport, w którym opisano wyłaniający się z doniesień prasowych wizerunek zakażenia i osób zakażonych oraz zarysowano czytelnikom kwestię seropozytywności w ujęciu systemowym, socjologicznym oraz psychologicznym. W tekście uwzględniono także praktyczne wskazówki, jak właściwie formułować przekazy medialne o HIV/AIDS.
Publikacja (300 egz.)jest przekazywana instytucjom kultury i nauki (zwłaszcza agencjom prasowym, redakcjom czasopism, stowarzyszeniom dziennikarzy, organizacjom studentów dziennikarstwa).
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny