Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Sieć tolerancji. Internetowa platforma antydyskryminacyjna.

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-10-01 - 2016-04-30
338 476,94 PLN
304 624,20 PLN
mowa nienawiści, wielokulturowość
Opis projektu
Większość diagnoz dotyczących mowy nienawiści opisuje samo zjawisko, rzadko skupiając się na konkretnych grupach dotkniętych problemem. Przedstawicielom mniejszości często brakuje kompetencji do tego, aby samodzielnie zgłaszać odpowiednim organom naruszające ich prawa zachowania czy treści. Brakuje materiałów edukacyjnych, które w formie wideo przedstawiałyby kulturę mniejszości, mimo iż dane opublikowane przez IAB Polska (2013) pokazują, że dominującym sposobem komunikacji w internecie jest wideo.

Celem projektu była zmiana postaw wobec mniejszości i poprawa systemu reagowania na mowę nienawiści poprzez działania badawcze, prawne i edukacyjne.

Dzięki projektowi udało się utworzyć platformę internetową, z której skorzystało kilkanaście tysięcy użytkowników. Platforma zawiera materiały edukacyjne, badawcze i prawne.

Stworzono bazę danych z internetowymi wypowiedziami dotyczącymi mniejszości. Powstało 6 raportów na temat 6 mniejszości narażonych na mowę nienawiści w Polsce. Upowszechniono wzory postępowań prawnych, umożliwiające skuteczne reagowanie na mowę nienawiści w internecie. Opracowano przewodnik "Mowa nienawiści w internecie. Aspekty prawne". Złożono 17 zawiadomień i 4 wystąpienia do odpowiednich organów. Stworzono 10 scenariuszy lekcji dotyczących stereotypów na temat mniejszości i 6 filmów wraz z 36 skróconymi wersjami pokazujących życie przedstawicieli mniejszości w Polsce. Opracowano trzy publikacje elektroniczne: "W stronę sieci tolerancji", "Spotkanie z Innym", "Wizerunek mniejszości".

Z projektu skorzystało 13 tysięcy osób, które odwiedziło stronę siectolerancki.pl oraz dodatkowo 50 tysięcy osób, które obejrzały filmy edukacyjne na kanale youtube.com.

Partner projektu, Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjno-Naukowe "KEN", opracował materiały podsumowujące dostępne narzędzia edukacyjne przeciwdziałające mowie nienawiści oraz scenariusze lekcji antydyskryminacyjnych.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny