Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Edukacja antydyskryminacyjna – sprawdzam, wspieram!

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-10-30 - 2016-04-30
279 053,61 PLN
247 466,00 PLN
system oświaty, wielokulturowość
Opis projektu
Problem dyskryminacji, przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz mowy nienawiści w szkołach nie jest w dostatecznym stopniu podejmowany. Badania ilościowe wskazują, że ok. 10% uczniów i uczennic doświadcza regularnych prześladowań w szkole. Znaczna cześć naruszeń motywowana jest uprzedzeniami wobec uczniów i uczennic „innych”, należących do grup narażonych na dyskryminację (z powodu płci, stopnia sprawności, biedy, kolory skóry, wyznania lub bezwyznaniowości, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, miejsca zamieszkania, pochodzenie etnicznego lub narodowego itp.).

Zamierzeniem projektu było wzmocnienie działań rzeczniczych służących wprowadzeniu systemowych rozwiązań na rzecz przeciwdziałania i reagowania na dyskryminację w szkołach. Zamierzoną, długofalową zmianą było podniesienie poziomu bezpieczeństwa i równego traktowania wszystkich uczniów i uczennic.

Dzięki realizacji projektu dokonano diagnozy systemu edukacji formalnej z perspektywy deficytów/możliwości związanych przeciwdziałaniem dyskryminacji i włączaniem edukacji antydyskryminacyjnej, a także wzmocniono środowisko organizacji pozarządowych prowadzących rzecznictwo ukierunkowane na zmiany systemowe w edukacji formalnej.

W ramach projektu zrealizowano roczne badanie monitoringowe mediów, instytucji oświatowych oraz interwencji podejmowanych w odpowiedzi na dyskryminację w szkołach. Opublikowano raport z badań „Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek!”. Powstał nowy profil na FB „Szkoła Równości” dostarczający wiedzę na temat rozwiązań i dobrych praktyk związanych z przeciwdziałaniem stereotypom, uprzedzeniom oraz nierównemu traktowaniu w szkołach. Raport został przedstawiony decydentom na seminarium promującym. Kontynuowane i rozwijane były działania rzecznicze realizowane przez Koalicję na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej – ogólnopolskie porozumienie 59 organizacji i grup nieformalnych. W okresie realizacji projektu Koalicja przygotowała 10 stanowisk/opinii, które zostały przedstawione decydentom z obszaru edukacji formalnej.

Beneficjentami projektu były 43 osoby, które wzięły udział w seminarium upowszechniającym raport oraz 2059 osób, śledzących treści publikowane na profilu „Szkoła Równości”.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny