Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

"Zrozumieć różnice , znaleźć podobieństwa"

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
łódzkie
Łódź
2014-09-01 - 2015-09-01
245 584,27 PLN
220 584,27 PLN
uchodźcy i migranci
Opis projektu
Mieszkający w ośrodku w Grotnikach uchodźcy są odizolowani od kontaktu ze społecznością lokalną i zmagają się z brakiem stałej oferty integracyjnej i edukacyjnej (a zwłaszcza wsparcia edukacyjnego dla dzieci). Istotnym problemem jest także brak opieki psychologicznej, szczególnie dla ofiar przemocy. Społeczeństwo województwa łódzkiego nie jest przygotowane do przyjęcia uchodźców. Jak wskazuje raport "Społeczność i instytucje lokalne wobec inicjatywy utworzenia ośrodka dla uchodźców", mieszkańcom brak podstawowej wiedzy o przyczynach uchodźctwa, sytuacji w krajach pochodzenia uchodźców, a także o różnicach kulturowych.

Celem projektu było rozwinięcie i poprawa oferty integracyjnej dla osób ubiegających się o status uchodźcy, osób objętych ochroną międzynarodową oraz osób posiadających status uchodźcy i zwiększenie akceptacji dla odmienności kulturowej u przedstawicieli społeczeństwa większościowego.

Dzięki realizacji projektu 155 uchodźców otrzymało wsparcie, które ułatwiło im integrację ze społecznością lokalną. Nastąpił również wzrost poziomu akceptacji dla odmienności kulturowej u przedstawicieli społeczeństwa większościowego.

W ofercie integracyjnej zawierało się: poradnictwo prawne i psychologiczne (240 godzin), lektoraty języka polskiego (60 godzin), zajęcia wspomagające edukację dzieci, zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne i sportowe (2880 godzin). Dla kobiet przeznaczone były zajęcia sportowe (aerobik) i warsztaty promocji zdrowia (360 godzin). Działania obejmowały również wycieczki i imprezy integracyjne przeznaczone dla uchodźców i społeczności lokalnej. W ramach edukacji społeczeństwa większościowego przygotowano i wyemitowano 4 audycje telewizyjne i 12 audycji radiowych, a w szkołach gimnazjalnych w Łodzi przeprowadzono 30 warsztatów dla 1800 uczniów.

Z projektu skorzystało 155 uchodźców (70 osób dorosłych i 85 dzieci w wieku: 5 - 18 lat) i 150 000 osób ze społeczeństwa większościowego (w tym 1800 uczniów szkół gimnazjalnych w Łodzi).
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny