Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Monitoring społecznej odpowiedzialności największych polskich przedsiębiorstw.

Kontrola obywatelska Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-10-01 - 2016-03-31
162 884,88 PLN
133 636,33 PLN
instytucje publiczne, prawa pracownicze
Opis projektu
Największe polskie przedsiębiorstwa traktują społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) w sposób powierzchowny. Dostęp do weryfikowalnych danych o działaniach firm podejmowanych w tym zakresie jest ograniczony.
Projekt przyczynił się do podniesienia ilości i jakości publicznie dostępnych informacji i wzmocnił pozycję organizacji obywatelskich i związków zawodowych w zdominowanej przez wielkie korporacje dyskusji o społecznych i środowiskowych standardach działania biznesu.
Monitoringiem objęto 227 firm z 16 branż. Było to największe tego typu badanie w Polsce, które uświadomiło biznesowi, że może być poddany niezależnej ocenie oraz presji społecznej. Stworzono narzędzie online, pozwalające opinii publicznej porównywać standardy CSR monitorowanych firm.
Ponad 70 firm (31.2% monitorowanych) nawiązało bezpośredni dialog na temat swojej odpowiedzialności, część upubliczniła raporty społeczne, kodeksy etyczne czy informacje o ochronie praw człowieka lub eliminowaniu korupcji. W efekcie monitoringu pojawiły się pierwsze działania w zakresie CSR w specjalnych strefach ekonomicznych, gdzie warunki pracy są szczególnie trudne.
Ważnym wydarzeniem okazała się publikacja raportu pt. "Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Teoria a praktyka", który został przetłumaczony w całości na j. angielski. Stanowi on diagnozę kondycji CSR w Polsce, omawia rezultaty monitoringu, zawiera 26 komentarzy ilustrujących problemy społeczne powodowane przez banki, firmy wydobywcze, handel czy firmy ochroniarskie. O raporcie informowały m.in. "Rzeczpospolita" i Polska Agencja Prasowa, a teksty na portalu ngo.pl sprowokowały dyskusję o CSR w polskim 3. sektorze.
W 5 debatach obywatelskich zorganizowanych w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Gorzowie i Gdańsku wzięło udział 150 osób. Odbyły się one m.in. w Europejskim Centrum Solidarności czy podczas Kongresu Ruchów Miejskich, włączyły w debatę o CSR organizacje ekologiczne i ruchy miejskie.
W partnerstwie z Ethical Trading Initative - Norway zorganizowano wizytę studyjną 8 przedstawicieli polskich NGO w Oslo. W Warszawie odbył się warsztat z udziałem aktywistów norweskiej organizacji Changemaker. Dzięki wsparciu firmy doradczej DNV GL udało się dotrzeć z rezultatami projektu do środowiska polskiego biznesu, zorganizowano 2 webinaria, w których udział wzięło 60 osób.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny