Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

DYSKRYMINUJĄCY/DYSKRYMINOWANI. LGBT W MAŁOPOLSCE

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
małopolskie
Kraków
2014-10-01 - 2015-11-30
55 659,52 PLN
49 919,52 PLN
LGBTQ, polityki lokalne, samorząd
Opis projektu
Większość działań z zakresu przeciwdziałania homofobii realizowanych jest w dużych miastach, podczas gdy osoby LGBT żyjące w mniejszych miejscowościach w sposób szczególny narażone są na izolację społeczną i dyskryminację. Dotyczy to również badań prowadzonych w odniesieniu do zjawiska dyskryminacji osób LGBT, które koncentrują się przede wszystkim na sytuacji w dużych miastach. Ponadto, z uwagi na brak wiedzy i wypracowanych narzędzi wsparcia, lokalne instytucje publiczne i media nie dostrzegają problemu dyskryminacji osób LGBT oraz nie przeciwdziałają temu zjawisku w należyty sposób.

Projekt zmierzał do zwrócenia uwagi lokalnych instytucji i mediów na sytuację osób LGBT żyjących w czterech mniejszych miejscowościach woj. małopolskiego (Nowy Sącz, Oświęcim, Tarnów i Wadowice).

Rezultatem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat sytuacji osób LGBT w czterech wybranych mniejszych ośrodkach miejskich wraz z rekomendacjami dla lokalnych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, ukierunkowanych na przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBT na szczeblu lokalnym..

W ramach projektu skoncentrowano się na zbadaniu sytuacji osób LGBT w czterech mniejszych miejscowościach w Małopolsce (Nowy Sącz, Oświęcim, Tarnów, Wadowice). Badanie obejmowało następujące działania: analizę przekazów lokalnych mediów, badanie ankietowe wśród społeczności LGBT (95 osób wypełniło ankietę na temat swoich doświadczeń), monitoring działań instytucji publicznych odpowiedzialnych za przestrzeganie praw człowieka i reagowanie na dyskryminację oraz analizę działalności lokalnych organizacji pozarządowych.
Wyniki tego wieloaspektowego badania sytuacji osób LGBT zostały podsumowane w formie raportu. Przygotowano również materiały, które służyły jego promocji (ekologiczne torby z nadrukiem). Wyniki raportu upowszechniano w ramach pięciu konferencji, które odbyły się w wybranych do projektu miastach woj. małopolskiego oraz w Krakowie.

Beneficjentami projektu było 95 osób, które wzięły udział w badaniu ankietowym, 7 przedstawicieli/przedstawicielek instytucji, które uczestniczyły w badaniu oraz 57 osób, które uczestniczyły w konferencjach.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny