Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Przeciwdziałanie różnym aspektom przemocy wobec migrantek w Pomorskim.

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
pomorskie
Gdańsk
2014-10-01 - 2015-12-31
106 114,81 PLN
95 442,81 PLN
kobiety, przemoc, uchodźcy i migranci
Opis projektu
Raporty pokazują, że migrantki i przedstawicielki mniejszości etnicznych należą do grup najbardziej narażonych na przemoc ze względu na płeć oraz motywowaną uprzedzeniami, a zarazem najsłabiej przed nią chronionych. W województwie pomorskim działania z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet są znikome, a dostępna pomoc nie uwzględnia szczególnej sytuacji imigrantek i członkiń mniejszości etnicznych.
Celem projektu było ułatwienie imigrantkom przebywającym w pomorskim dostępu do istniejących form wsparcia poprzez podniesienie świadomości imigrantek na temat przemocy i udostępnienie im informacji na temat możliwości uzyskania pomocy, a także poprawę usług oferowanych przez lokalne instytucje i organizacje pomocowe, tak aby uwzględniały one różnice kulturowe.
Dzięki realizacji projektu 18 imigrantek zyskało wiedzę na temat przemocy oraz skorzystało ze wsparcia prawnego i psychologicznego. Przeszkolono 43 osoby reprezentujące różne instytucje i organizacje z zakresu tematyki przemocy wobec imigrantek.
Zrealizowano łącznie pięć warsztatów i szkoleń dla imigrantek (18 osób) oraz instytucji publicznych i organizacji (43 osoby), rozwijających zarówno wiedzę, jak i wrażliwość na problem przemocy. Zorganizowano seminarium, na którym członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przemocy z Trójmiasta oraz imigrantki zawiązali sieć przeciwko przemocy wobec imigrantek. Wydano ulotki w języku rosyjskim i angielskim (20 tys. sztuk), przybliżające zjawisko przemocy i zawierające kontakty do zaufanych, przeszkolonych specjalistek. Opublikowano raport online skierowany do instytucji pomocowych i NGO, zawierający m.in. wiedzę prawną dotyczącą ochrony imigrantek w Polsce, uwarunkowań przemocy motywowanej płcią, pochodzeniem, statusem migracyjnym itd., wywiady z imigrantkami, które doznały przemocy oraz rekomendacje. Udzielono 28 h pomocy prawnej i 56 h pomocy psychologicznej imigrantkom, które doznały przemocy lub dyskryminacji. Ekspertka ds. dyskryminacji, Romka, interweniowała w sprawach społeczności romskiej, edukując oraz upowszechniając romską kulturę i perspektywy.
W projekcie wzięło udział 18 imigrantek oraz 43 osoby reprezentujące instytucje i organizacje z woj. pomorskiego.
Partner projektu, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, wniósł wiedzę ekspercką w zakresie migracji i ułatwił nawiązanie kontaktu z imigrantkami.
W ramach rozwoju instytucjonalnego wydrukowano notesy, wspierające kampanię 1% i zwracające uwagę na problem przemocy wobec imigrantek.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny