Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Współtworzę Zatorze

Dzieci i młodzież Zakończony
warmińsko-mazurskie
Kacze Bagno
2014-09-01 - 2016-02-14
297 718,04 PLN
267 718,04 PLN
wolontariat,aktywizacja społeczności lokalnych
Opis projektu
Zatorze to najstarsze, najmniejsze, najgęściej zaludnione, a zarazem najbardziej zaniedbane osiedle Olsztyna. Bezrobocie wynosi tu ponad 20 proc., podczas gdy w mieście – 8,5 proc. (dane WUP Olsztyn, marzec 2014). Osoby długotrwale bezrobotne lub objęte regularną pomocą społeczną często nie widzą potrzeby angażowania się w działania społeczne, stają się bierne. Dotyczy to też dzieci i młodzieży. Młodzi mieszkańcy osiedla, pozbawieni oferty zajęć, z których mogliby skorzystać w czasie wolnym, często dewastują miejsca użyteczności publicznej.
Celem projektu było włączenie dzieci i młodzieży, zagrożonej wykluczeniem społecznym, z Zatorza w działania na rzecz własnych wspólnot osiedlowych, a także nauczyć je, jak mądrze i pożytecznie spędzać wolny czas.
Mieszkańcy (w tym 581 dzieci i młodzieży), którzy do tej pory nie angażowali się w działania społeczne, wzięli udział w inicjatywach sąsiedzkich zorganizowanych w ramach projektu. Po raz pierwszy zgłosili trzy wnioski do budżetu obywatelskiego dotyczące zagospodarowania ich najbliższego otoczenia. Nauczyli się też troszczyć o otoczenie swoich bloków i kamienic: posadzili rośliny, postawili ławki, zrobili ścieżki.
W ramach projektu zorganizowano m.in. spotkania sąsiedzkie, 12 inicjatyw społecznych, warsztaty, pokazy dyskusyjno-filmowe i wyjazdy studyjne. We wszystkich wydarzeniach wzięło udział ponad 2600 osób. Odbyło się 100 spotkań mieszkańców oraz dwudniowe Święto Zatorza, w którym uczestniczyło ok. 1000 osób.
Z projektu skorzystały dzieci i młodzież z osiedla Zatorze w Olsztynie oraz inni mieszkańcy osiedla.
Poszczególne działania projektowe były realizowane we współpracy z partnerami. Fundacja Kreatywnego Rozwoju odpowiadała za organizację i prowadzenie warsztatów oraz animowanie działań w ramach inicjatyw społecznych. Wsparła także finansowo akcje zorganizowane na jednym z podwórek. Bank Żywności w Olsztynie zapewnił artykuły spożywcze na potrzeby Święta Zatorza oraz inicjatyw społecznych.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny