Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Prawa osób pracujących w organizacjach pozarządowych. Badania - Edukacja - Wsparcie

Kontrola obywatelska Zakończony
pomorskie
Gdańsk
2014-10-30 - 2016-04-30
199 658,41 PLN
176 267,91 PLN
prawa pracownicze
Opis projektu
Osoby pracujące w organizacjach pozarządowych bardzo często mają problemy ze stałością zatrudnienia, co związane jest z dominującym sposobem zatrudnienia w systemie projektowym. Co więcej ich możliwości korzystania z ochrony PIP czy związków zawodowych bywają ograniczone ze względu na częste zatrudnienie na umowy cywilnoprawne. Brak stałości, niskie wynagrodzenia, jak również przypadki łamania praw pracownicznych, które nagłaśniane są w mediach, przy niewielkiej wiedzy na temat III sektora, rzutują na wizerunek wszystkich podmiotów non-profit.

Celem projektu była ochrona praw osób pracujących w organizacjach pozarządowych: pracowników/czek, członków/iń, wolontariuszy/ek. Dzięki koncentracji działań w trzech obszarach – Badaniom, Edukacji oraz Wsparciu udało się kompleksowo odpowiedzieć na potrzeby osób pracujących w NGO oraz wypełnić lukę wewnętrznej kontroli III sektora pod kątem istniejącej w nim sytuacji pracowniczej.

Zrealizowano pionierskie badania oraz podjęto i ukierunkowano ogólnopolską debatę na temat sytuacji pracowniczej w organizacjach pozarządowych. Trwałym rezultatem projektu jest nawiązanie partnerstwa z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych OFOP oraz włączenie się w ogólnopolskie działania partnerstwa na rzecz poprawy warunków pracy w NGO oraz wizerunku III sektora jako pracodawcy. Zorganizowano seminarium, spotkania regionalne, debatę, udzielono porad prawnych i psychologicznych. Utworzono stronę z eksperckimi tekstami i poradami. Przeprowadzono badania jakościowe dotyczące warunków pracy w NGO oraz opublikowano w nakładzie 3200 egz. raport zawierający omówienie ich wyników oraz konkretne rekomendacje zmian, szeroko dystrybuowany w sektorze, dostępny na licencji CC.

Beneficjentami projektu były osoby pracujące w NGO, a w szerokim znaczeniu cały III sektor, na rzecz którego przeprowadzono diagnozę oraz wypracowano rekomendacje.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny