Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Szkolne Koła Wolontariatu dla niesłyszącej młodzieży w Małopolsce

Dzieci i młodzież Zakończony
małopolskie
Nowy Sącz
2014-10-01 - 2016-03-31
249 469,66 PLN
223 329,66 PLN
wolontariat
Opis projektu
Badania Polskiego Związku Głuchych z 2013 r. pokazują, że ponad połowa osób głuchych i niedosłyszących w wieku 15-20 lat chciałaby włączyć się w wolontariat, ale tylko 6 proc. z nich miało doświadczenia związane z taką działalnością. Młodzież niepełnosprawna prawie w ogóle nie bierze udziału w akcjach wolontariackich, nie tylko dlatego, że dysfunkcje ograniczają jej możliwości zaangażowania się w działania na równi ze zdrowymi rówieśnikami, lecz także dlatego, że jest mało zintegrowana i aktywna społecznie.
Celem projektu było rozwinięcie i wspieranie działań wolontariackich w środowisku młodzieży skupionej w Specjalistycznych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych dla Niesłyszących z terenu województwa małopolskiego.
W ramach projektu utworzono sześć Uczniowskich Kół Wolontariatu w Nowym Sączu, Bochni, Brzesku, Krakowie i Tarnowie. Dzięki temu w gronie młodzieży głuchej i niedosłyszącej powstała grupa liderów animujących i realizujących działania społeczne dla swoich szkół i środowisk lokalnych. Niepełnosprawna młodzież przeprowadziła 15 akcji i eventów wolontariackich skierowanych zarówno do środowiska osób głuchych, jak i słyszących. Młodzi wolontariusze uzyskali wsparcie merytoryczne i organizacyjne swoich opiekunów, przeszkolonych podczas projektu. Opracowano Multimedialny Poradnik Wolontariusza oraz stronę projektu: www.skw.unitis.pl.
Z projektu skorzystała młodzież głucha i niesłysząca z kilku ośrodków województwa małopolskiego.
Partner projektu – Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski – odpowiadał za rekrutację uczestników oraz organizację wizyty studyjnej. Zapewnił też profesjonalnych tłumaczy języka migowego dla uczestników projektu.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny