Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Razem Przeciw Nienawiści

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
śląskie
Żywiec
Askorun ehf, Islandia
2014-10-01 - 2016-03-31
227 885,37 PLN
205 085,37 PLN
integracja, Romowie, wielokulturowość
Opis projektu
W Polsce obserwuje się narastający problem mowy nienawiści. Skuteczne przeciwdziałanie temu zjawisku stanowi ogromne wyzwanie dla organów ścigania, instytucji publicznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego i wymaga podejmowania skoordynowanych działań. Istnieje potrzeba sieciowania lokalnych organizacji przeciwdziałających mowie nienawiści w swoich miejscowościach. Obok działań ogólnopolskich, zmierzających do wprowadzenia zmiany systemowej, kluczowe są działania podejmowane na szczeblu lokalnym. Stąd potrzeba kontynuowania działań na rzecz samoorganizacji społeczności romskiej w Żywcu. Z badań Fundacji Batorego na temat mowy nienawiści wynika, że Romowie są jedną z trzech grup mniejszościowych najbardziej narażonych na mowę nienawiści w Polsce.

Zamierzeniem projektu było zsieciowanie organizacji działających lokalnie w celu wypracowania skutecznych i innowacyjnych narzędzi przeciwdziałania mowie nienawiści, a także wzmocnienie integracji mniejszości romskiej z resztą mieszkańców Żywca.

W wyniku podjętych działań przygotowano wystawę edukacyjną na temat mowy nienawiści oraz wzmocniono społeczność romską mieszkającą na osiedlu Kabaty w Żywcu.

W zakresie działań sieciujących zorganizowano 4 zjazdy strategiczne, w których uczestniczyło 10 organizacji pozarządowych. Efektem prac sieci jest przygotowanie wystawy edukacyjnej na temat zwalczania mowy nienawiści, która składa się z prezentacji multimedialnej, gry komputerowej oraz posterów inspirowanych “żywą biblioteką”. Zorganizowano ekspozycję wystawy w trzech miejscowościach. W ramach sieci odbyło się 10 sesji wymiany dobrych praktyk (organizacje uczyły się od siebie nawzajem). Wypracowano także wytyczne wspierające organizacje w podejmowaniu interwencji w przypadkach mowy nienawiści. Jeśli chodzi o lokalne działania w Żywcu to obejmowały one warsztaty integracyjne w szkołach do których uczęszczają dzieci romskie oraz warsztaty na osiedlu socjalnym. Zorganizowano także warsztaty dla nauczycieli, które poprowadził Partner z Islandii.

Rolą organizacji partnerskiej było przekazanie wiedzy na temat metod pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.

Beneficjentami projektu były osoby z 10 organizacji pozarządowych, które uczestniczyły w spotkaniach sieci, 200 osób, które skorzystały z wystawy edukacyjnej oraz 15 dzieci pochodzenia romskiego.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny