Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Pomocna łapa mundurowym

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-08-04 - 2015-07-31
70 638,03 PLN
61 994,44 PLN
zdrowie/ochrona zdrowia, służby mundurowe
Opis projektu
Według szacunków specjalistów, stresem pourazowym (PTSD) jest zagrożonych 13% policjantów i 18% strażaków, a ok. 90% funkcjonariuszy Służby Więziennej skarży się na chroniczny stres. PTSD zagrożony jest także co 10 polski weteran misji zagranicznych. Dane Centralnego Instytutu Ochrony Pracy pokazują rosnący w tych grupach zawodowych problem urazów psychicznych spowodowanych stresem, które stwarzają ryzyko utraty pracy, rozpadu rodziny, a także podnoszą ryzyko samobójstwa.
Celem projektu było wzmocnienie terapii zaburzeń nerwicowych u funkcjonariuszy służb mundurowych nową metodą pracy terapeutycznej z udziałem psa, a przez to zmniejszenie ryzyka wykluczenia funkcjonariuszy służb mundurowych w kryzysie psychologicznym.
Psychoterapia z udziałem psa podniosła jakość terapii prowadzonej na Oddziale
Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku. Ponad 89% pacjentów zadeklarowało, że udział w zajęciach z psem wpłynął pozytywnie na wzrost ich umiejętności radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania trudności życiowych oraz że wykorzysta informacje przekazane podczas tych zajęć w swoim życiu po opuszczeniu szpitala.
W trakcie 8 sześciotygodniowych turnusów psycholog włączając psa w proces terapeutyczny prowadził sesje grupowe (4 na tydzień łącznie 177 sesji ) obowiązkowe dla wszystkich pacjentów oraz zajęcia indywidualne. Spotkania indywidualne, przede wszystkim dla osób ze zdiagnozowanym PTSD, miały w większości formułę interwencyjną , ograniczoną do 2-3 spotkać dla jednej osoby (łącznie 182 spotkania). Z terapii grupowej skorzystało 470 pacjentów, z indywidualnej 41 spośród nich.
Przeprowadzono także badania kwestionariuszy stanu zdrowia oraz badania ankietowe pacjentów, których wyniki mogą być podstawą do konstruowania programów profilaktycznych, programów wsparcia psychologicznego oraz treningów radzenia sobie ze stresem.
Z terapii prowadzonej w ramach projektu skorzystało 470 pacjentów Szpitala Specjalistycznego MSW, głównie policjantów (334 funkcjonariuszy) i pracowników służby więziennej (63 osoby), a także pracowników straży pożarnej i granicznej oraz żołnierzy-weteranów.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny