Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Stop przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
kujawsko-pomorskie
Toruń
2014-09-01 - 2015-12-31
190 669,49 PLN
170 899,10 PLN
przemoc, rodzina
Opis projektu
Problem przemocy domowej dotyczy znacznej części klientów Toruńskiego Centrum Caritas - rodzin z kręgu wykluczenia społecznego. Wzrastanie w środowisku, gdzie kontakty często przybierają formę przemocy, skutkuje dziedziczeniem tego problemu. Ośrodki pomocy społecznej nie prowadzą z rodzinami przemocowymi pracy środowiskowej skoncentrowanej na poznawaniu przyczyn i proponowaniu odpowiednich rozwiązań.
Projekt miał na celu odbudowanie więzi rodzinnych poprzez wyeliminowanie sytuacji przemocowych, wskazanie nowych pól aktywności, właściwych form komunikacji, sposobów rozładowywania napięcia.
W wyniku podjętych działań zmniejszyły się negatywne skutki przemocy w 25 rodzinach, w 22 z nich odbudowane zostały więzi rodzinne. 27 ofiar przemocy podniosło kompetencje w zakresie możliwych działań ratunkowych, a 10 sprawców nabyło umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami. Zaobserwowano wzrost poczucia własnej wartości u 26 dorosłych ofiar przemocy oraz 20 małoletnich ofiar/świadków przemocy.
Pracę środowiskową prowadziło 2 asystentów odwiedzając każdą z 30 rodzin raz na 2-3 tygodnie oraz kontaktując się z instytucjami mającymi wpływ na życie rodzin. Moderowano 3 grupy samopomocowe (łącznie 16 osób, średnio 45 godzin spotkań). Prowadzono poradnictwo prawne, z którego skorzystały 24 osoby oraz psychologiczne dla 37 osób. Dla 14 sprawców przemocy zorganizowano warsztaty metodą Duluth (30 godzin), trening zastępowania agresji (33 godziny) oraz indywidualne zajęcia z terapeutą uzależnień (48 godzin). Dla 30 dzieci ofiar/świadków przemocy (3 grupy) prowadzono warsztaty socjoterapeutyczne (łącznie 54 godziny) oraz trening zastępowania agresji (łącznie 72 godziny), dla całych rodzin (5 grup) warsztaty arterapeutyczne (łącznie 140 godzin) i socjoterapeutyczne (łącznie 104 godziny). Osobom o specjalnych potrzebach zapewniono pomoc logopedy (4 dzieci, łącznie 42 godziny), psychiatry (8 osób dorosłych i 5 dzieci, łącznie 44 godziny), mediacje rodzinne (5 par, 47 godzin). Zorganizowano też 8 wyjść kulturalno-reintegracyjnych (38 rodziców i dzieci).
Wsparciem objęto 30 rodzin z problemem przemocy z Torunia i z Chełmży: 14 sprawców oraz 30 dorosłych i 30 małoletnich ofiar przemocy.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny