Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Mieszkańcy potrzebują - mieszkańcy decydują

Partycypacja publiczna Zakończony
zachodniopomorskie
Koszalin
2014-10-01 - 2015-09-30
54 936,66 PLN
46 886,49 PLN
polityki lokalne
Opis projektu
W wyniku zrealizowanego w latach 2013-2014 Obywatelskiego Monitoringu Sportu zdiagnozowano problem niedostatecznego udziału mieszkańców Koszalina w kształtowaniu polityki sportowej miasta. Władze miasta podjęły się uszczegółowienia Strategii Rozwoju Miasta w zakresie sportu i rekreacji. Instytut Rozwoju Zrównoważonego postanowił przygotować społeczne rekomendacje do tworzonego przez samorząd dokumentu w zakresie polityki sportowej miasta.

Celem niniejszego projektu było uwzględnienie potrzeb mieszkańców w miejskiej polityce sportu i rekreacji.

W wyniku działań projektowych powstał raport stanowiący zbiór opinii mieszkańców na temat warunków amatorskiego uprawiania różnych sportów na terenie miasta. Dokument ten został uzupełniony uwagami Rady Sportu przy Prezydencie Miasta i zostanie przekazany w grudniu władzom Koszalina. Ponadto, uczestnicy spotkań złożyli 7 wniosków do Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego na działania wynikające ze społecznych rekomendacji.

W ramach projektu przeprowadzono 12 spotkań z mieszkańcami Koszalina, przedstawicielami klubów sportowych, organizacji społecznych i lokalnej władzy w różnych, ogólnodostępnych miejscach. Na spotkania, oprócz mieszkańców i działaczy sportowych, zapraszani byli radni i przedstawiciele władz miasta. Konsekwencją wypracowanych podczas spotkań pomysłów i wniosków było 10 spacerów badawczych. Grupy badawcze, na podstawie wypracowanych w pierwszym etapie wniosków i pomysłów, sporządzały dokumentacje fotograficzne omawianych miejsc. Na podstawie tych działań powstał raport dotyczący sportu amatorskiego w Koszalinie. W efekcie działań projektowych, z inicjatywy Kanclerza Politechniki Koszalińskiej zorganizowano konferencję naukową dotyczącą zagospodarowania dla potrzeb sportu jeziora Jamno.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny