Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Społeczne zarządzanie przez jakość

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
małopolskie
Kraków
2014-09-01 - 2016-04-30
205 100,93 PLN
184 578,84 PLN
niepełnosprawność
Opis projektu
Stowarzyszenie Ognisko od 2006 roku posiada wewnętrzny system zarządzania jakością (SZJ). Pierwotnie był on zgodny z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001:2008 i przez 6 lat podlegał certyfikacji zewnętrznej. Z czasem dostrzeżono, że niektóre wymagania są nieadekwatne do zmieniających się warunków funkcjonowania organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób z niepełnosprawnością. Stowarzyszenie odeszło od normy ISO, kontynuując zarządzanie przez jakość w formie wewnętrznego systemu. Intensywny rozwój organizacji sprawił, że pojawiła się potrzeba weryfikacji, na ile system jest adekwatny do potrzeb osób, którym powinien służyć (klienci, pracownicy, kierownictwo).
Celem projektu było podniesienie jakości działań stowarzyszenia poprzez przebudowę wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnie z wnioskami z wnikliwej analizy wymagań wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy.
Dzięki realizacji projektu powstał pakiet procedur, instrukcji i formularzy tworzący nowy system zarządzania jakością organizacji.
Przeprowadzono ankiety, wywiady indywidualne i grupowe ze wszystkimi interesariuszami (pracownikami merytorycznymi, kadrą, zarządem, beneficjentami i ich opiekunami, przedstawicielami administracji publicznej, pracodawcami zatrudniającymi osoby z niepełnosprawnością za pośrednictwem organizacji). Na podstawie zebranych danych opracowano i wdrożono SZJ uwzględniający nowe zatwierdzone procedury i dokumenty. Na system składa się polityka jakości, przewodnik i 8 procedur z instrukcjami i formularzami. 12 przeszkolonych podczas projektu audytorów wewnętrznych przeprowadziło 10 audytów w jednostkach prowadzonych przez organizację. Zorganizowano dwudniowe warsztaty upowszechniające SZJ dla 12 osób z 7 organizacji społecznych z całej Polski. Przygotowano i wydano broszurę na temat zarządzania przez jakość w organizacji pozarządowej (500 szt.). Projekt podsumowano konferencją (119 osób).
Z projektu skorzystali pracownicy i klienci stowarzyszenia.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny