Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Nowy wymiar konsultacji

Partycypacja publiczna Zakończony
warmińsko-mazurskie
Olsztyn
2014-09-01 - 2016-04-30
229 647,42 PLN
205 687,42 PLN
polityki lokalne
Opis projektu
W Olsztynie narastało niezadowolenie obywateli ze sposobu prowadzenia konsultacji społecznych i partycypacji obywatelskiej - Olsztyński Budżet Obywatelski został zakończony postępowaniem prokuratury, w prasie pojawiły się liczne artykuły negatywnie oceniające prace UM w tym zakresie. W 2014 roku Urząd Miasta zdecydował się na nawiązanie współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Edukacji i Rozwoju PIONIER.
Celem projektu była poprawa jakości konsultacji społecznych w Olsztynie, zwiększenie zaangażowania mieszkańców i stworzenie przestrzeni, w której mieszkańcy mogliby współdecydować o sprawach dotyczących miasta.
W wyniku działań projektowych wypracowano Standard Konsultacji Społecznych, a następnie wdrożono go w formie procedury ISO w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych.
Mieszkańcy, radni osiedlowi i urzędnicy zostali przeszkoleni z zakresu metod i praktyk partycypacji społecznej podczas 33 warsztatów. Dwie grupy robocze podczas 12 spotkań wypracowały Standard Konsultacji Społecznych i stworzyły opracowanie „Jak działać skutecznie?”, które włączono do końcowej publikacji dla urzędników i organizacji pozarządowych. Przeprowadzono warsztaty dla młodzieży, po których uczniowie przeprowadzili konsultacje w sprawie Centrum Wolontariatu i Aktywności Młodzieży. Na podstawie stworzonego Standardu Konsultacji przeprowadzono pilotażowe konsultacje programu współpracy Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi. Na bazie doświadczeń z projektu powstała publikacja „Konsultacje Społeczne w Praktyce”, w której opisano stan konsultacji w Olsztynie oraz pokazano wypracowane narzędzia.
W projekcie uczestniczyli pracownicy urzędu miasta, przedstawiciele Rad Osiedli, członkowie organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Olsztyna w różnym wieku.
Partnerem projektu był Urząd Miasta Olsztyna. Jego zadaniami były: pomoc w rekrutacji uczestników projektu (pracownicy urzędu), promocja działań odbywających się w ramach projektu, wsparcie merytoryczne w tworzeniu procedury konsultacji oraz wdrożenie wypracowanych założeń.
W 2014 roku z powodu narastającego niezadowolenia ze sposobu prowadzenia konsultacji społecznych i partycypacji obywatelskiej (Olsztyński Budżet Obywatelski został zakończony postępowaniem prokuratury, w prasie pojawiły się liczne artykuły negatywnie oceniające prace UM w tym zakresie) Urząd Miasta Olsztyna zdecydował się na nawiązanie współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Edukacji i Rozwoju PIONIER.

Celem projektu była poprawa jakości konsultacji społecznych w Olsztynie, zwiększenie zaangażowania mieszkańców i stworzenie przestrzeni, w której mieszkańcy mogliby współdecydować o sprawach dotyczących miasta.

W wyniku działań projektowych wypracowano Standard Konsultacji Społecznych, a następnie wdrożono w formie procedury ISO w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych.

Mieszkańcy, radni osiedlowi i urzędnicy zostali przeszkoleni z zakresu metod i praktyk partycypacji społecznej podczas 33 warsztatów. Dwie grupy robocze podczas 12 spotkań wypracowały Standard Konsultacji Społecznych i stworzyły opracowanie „Jak działać skutecznie?”, które włączono do końcowej publikacji dla urzędników i organizacji pozarządowych. Przeprowadzono warsztaty dla młodzieży, po których uczniowie przeprowadzili konsultacje w sprawie Centrum Wolontariatu i Aktywności Młodzieży. Na podstawie stworzonego Standardu Konsultacji przeprowadzono pilotażowe konsultacje programu współpracy Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi. Na bazie doświadczeń z projektu powstała publikacja „Konsultacje Społeczne w Praktyce”, w której opisano stan konsultacji w Olsztynie oraz pokazano wypracowane narzędzia.

W projekcie uczestniczyli pracownicy urzędu miasta, przedstawiciele Rad Osiedli, członkowie organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Olsztyna w różnym wieku.

Partnerem projektu był Urząd Miasta Olsztyna. Jego zadaniami były: pomoc w rekrutacji uczestników projektu (pracownicy urzędu), promocja działań odbywających się w ramach projektu, wsparcie merytoryczne w tworzeniu procedury konsultacji oraz wdrożenie wypracowanych założeń.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny