Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Nowe aplikacje w sądownictwie przeciw wykluczeniu niepełnosprawnych

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-10-01 - 2016-03-31
268 555,22 PLN
241 545,57 PLN
niepełnosprawność, prawo
Opis projektu
Wysoki poziom formalizacji postępowań przed urzędami oraz sądami i znaczna złożoność komunikatów przekazywanych uczestnikom postępowań stanowi przeszkodę w korzystaniu z prawa dla osób w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, w tym z niepełnosprawnością. Z analizy ponad 50 000 skarg kierowanych rocznie do Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że obywatele bardzo często nie rozumieją otrzymywanych pism, formularzy, pouczeń, co miewa bardzo poważne konsekwencje (I. Lipowicz, I Kongres Języka Urzędowego, Warszawa 2013). Niedostateczny dostęp do zrozumiałych i przejrzystych informacji oraz wzorów dokumentów prawnych stanowi istotny problem sprzyjający wykluczeniu osób niepełnosprawnych.
Celem projektu było ułatwienie korzystania z prawa osobom z niepełnosprawnością poprzez opracowanie narzędzi zawierających ważne informacje prawne przedstawione zrozumiałym językiem i w przyjaznej formie graficznej.
Dzięki realizacji projektu powstało 6 interaktywnych infografik i ponad 30 formularzy.
Na podstawie analizy problemów najczęściej zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne szukające informacji i porad prawnych, wybrano tematy i zagadnienia, które zostały opracowane w formie sześciu interaktywnych infografik oraz ponad trzydziestu formularzy (pouczenia, wzory pism, informacje). Zostały one opracowane w taki sposób, żeby mogły ich używać samodzielnie osoby poszukujące informacji i pomocy, ale też by były narzędziem wspierającym pracę osób udzielających porad prawnych i obywatelskich lub zajmujących się edukacją prawną. Narzędzia pogrupowane zostały w sześć obszarów tematycznych: zatrudnienie, zasiłki i świadczenia, dziedziczenie i spadki, lokale mieszkalne, długi i postępowania sądowe, prawa konsumenckie. Nad przygotowaniem i testowaniem narzędzi pracowała interdyscyplinarna grupa robocza, w tym wolontariusze oraz osoby niepełnosprawne.
Narzędzia zostały udostępnione na stronach internetowych INPRIS , różnych organizacji oraz instytucji publicznych. Zaprezentowane je również wybranym organom rządowym i samorządowym, organizacjom i podmiotom zajmującym się poradnictwem prawnym i obywatelskim. Są używane w pracy pięciu Centrów Informacyjnych partnera.
Beneficjentami projektu były osoby z niepełnosprawnością mające utrudniony dostęp do poradnictwa prawnego.
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji uczestniczyło w szczegółowym planowaniu działań, pracach grupy eksperckiej, testowaniu narzędzi, upowszechnianiu rezultatów.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny