Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Partycypacja publiczna w opracowaniu planów obszarów morskich

Partycypacja publiczna Zakończony
pomorskie
Gdańsk
2014-09-01 - 2016-04-30
280 904,96 PLN
251 684,26 PLN
planowanie przestrzeni, instytucje publiczne
Opis projektu
Celem projektu było wsparcie udziału społecznego w procesie opracowywania po raz pierwszy w Polsce planu zagospodarowania obszarów morskich. Brak jakichkolwiek krajowych doświadczeń w zakresie prowadzenia procedury planistycznej dla obszarów morskich oraz niezbędnego dialogu społecznego spowodował potrzebę przeprowadzenia lokalnych konsultacji społecznych, prowadzonych bezpośrednio w wybranych miejscowościach nadmorskich.
Kluczowym osiągnięciem projektu było zainicjowanie na poziomie lokalnym publicznej dyskusji na temat planu zagospodarowania morza oraz zachęcenie społeczności lokalnych do uczestnictwa w nieznanym wcześniej w Polsce procesie planistycznym, w tym do formułowania własnych uwag i wniosków do planu.
Przeprowadzono 21 spotkań konsultacyjnych z lokalnymi interesariuszami oraz ekspertami, w tym: 8 lokalnych seminariów informacyjnych w Gdyni, Władysławowie, Łebie, Ustce, Darłowie, Kołobrzegu, Świnoujściu i Szczecinie, 8 lokalnych seminariów konsultacyjnych w ww. miejscowościach, 3 debaty publiczne w Gdyni, Słupsku i Szczecinie oraz 2 seminaria eksperckie z udziałem partnerów projektu, zaproszonych ekspertów i przedstawicieli administracji morskiej.
W konsultacjach lokalnych udział wzięło ponad 300 osób ze wszystkich grup interesariuszy (środowiska rybackie, samorządy , przedsiębiorstwa z branży morskiej, instytucje odpowiedzialne za ochronę przyrody i środowiska, organizacje społeczne i ekologiczne).
W ramach warsztatów planistycznych zebrano ponad 150 uwag i wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, które zostały przekazane administracji morskiej w formie raportu opracowanego we współpracy z Partnerami projektu.
Udział Partnerów – Instytutu Morskiego w Gdańsku oraz Instytutu Badań Morza w Bergen umożliwił przekazanie uczestnikom projektu eksperckiej wiedzy z zakresu planowania przestrzennego obszarów morskich oraz aktualnego stanu i sposobu wykorzystania akwenów morskich. Partner norweski przedstawił doświadczenia partycypacji publicznej przy opracowywaniu planów zagospodarowania morza w Norwegii.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny