Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Rady gmin nie są bezradne

Partycypacja publiczna Zakończony
Stowarzyszenie mieszkańców wsi "Szczepany"
wielkopolskie
Szczepankowo
Gmina Ostroróg, Ostroróg
2014-09-01 - 2015-06-30
70 000,00 PLN
63 000,00 PLN
polityki lokalne
Opis projektu
W 2013 roku wprowadzono w gminie Ostroróg (województwo wielkopolskie) fundusz sołecki. Dla mieszkańców i członków rad sołeckich mechanizm ten był nowy i nieznany. Skutkowało to wieloma błędami w planowaniu i rozliczaniu funduszu. Przykładowo, nie podjęto żadnych działań, aby sołectwa usamodzielniły się w realizacji i zarządzaniu funduszem sołeckim. Nie włączano też mieszkańców do dyskusji o rozwoju gminy.
Celem projektu było usamodzielnienie 12 sołectw w zarządzaniu funduszem sołeckim oraz umożliwienie realizowania w jego ramach działań potrzebnych mieszkańcom.
Rada Gminy Ostroróg uchwaliła 12 sołeckich Planów Rozwoju Miejscowości na lata 2015-2020 wypracowanych wspólnie z mieszkańcami. Rady sołeckie i społeczności lokalne zostały przygotowane do planowania, realizacji i rozliczania funduszu sołeckiego.
Przeprowadzono 12 warsztatów konsultacyjnych dla 558 mieszkańców, 3 szkolenia (w sumie dla 32 osób) dotyczące zasad działania funduszu sołeckiego oraz 12 zebrań wiejskich, na których podsumowano projekt i przyjęto uchwałami nowe Plany Rozwoju Miejscowości.
Plany Rozwoju Miejscowości zostały opracowane wspólnie przez mieszkańców sołectw oraz Karolinę Bloch reprezentującą firmę konsultingową. Mieszkańcy podczas spotkań konsultacyjnych wypracowali mocne i słabe strony swojej miejscowości, szanse i zagrożenia, najważniejsze zadania do realizacji. Na tej podstawie opracowana została strategia działań w sferze społecznej i gospodarczej na lata 2015-2020. Plany zostały uchwalone podczas ostatniego spotkania w każdym sołectwie, które przybrało formę Zebrań Wiejskich.
Odbiorcami projektu było 12 rad sołeckich i mieszkańcy 12 sołectw.
Partner Urząd Gminy Ostroróg skoordynował proces uchwalania wypracowanych planów rozwoju miejscowości i zapewni ich realizację. Ponadto, burmistrz Gminy wziął udział w spotkaniach podsumowujących projekt. Pani Skarbnik brała udział we wszystkich szkoleniach, a Sekretarz i pracownik UMiG Ostroróg we wszystkich Zebraniach Wiejskich. Ponadto na potrzeby projektu bezpłatnie udostępniono świetlice wiejskie.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny