Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Moje miejsce

Dzieci i młodzież Zakończony
wielkopolskie
Konin
2014-09-01 - 2015-11-30
385 559,63 PLN
342 991,00 PLN
polityki lokalne, aktywizacja społeczności lokalnych
Opis projektu
Rozpoznanie przeprowadzone przez Towarzystwo Samorządowe w samorządach wschodniej Wielkopolski pokazało, że organy gminy, a nawet jednostki pomocnicze samorządu rzadko podejmują wysiłek, by lokalną demokracją zainteresować młodych mieszkańców. Młodzież nie jest angażowana w dyskusję o „teraz” i o „jutrze” lokalnej społeczności, władze nie zasięgają jej opinii w sprawach, które mogą być dla jej przyszłości istotne.
Celem projektu było zwiększenie wpływu młodych ludzi na kształt otoczenia, w którym funkcjonują na co dzień.
Dziesięć zespołów młodzieżowych (124 osoby) z terenu 7 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich we współpracy z dorosłymi specjalistami (plastycy, urbaniści, architekci, animatorzy lokalnej aktywności) opracowało koncepcję przestrzennego zagospodarowania fragmentu terenu lub koncepcję funkcjonalną.
Pięć grup wykonało projekty aranżacji przestrzeni publicznej w formie makiety, dwie grupy zaprojektowały aranżację pomieszczeń i opracowały formy aktywności, a trzy grupy skupiły się na projektach aktywizujących i włączających młodzież w życie lokalnej społeczności. Aby zaprezentować swoje projekty aranżacyjne i aktywizujące, młodzież przygotowała graficzne projekty tablic ekspozycyjnych bądź prezentacje multimedialne.
Młodzież przy współpracy ekspertów, koordynatorów lokalnych i zespołu projektowego przygotowała i zorganizowała debaty z udziałem mieszkańców, przedstawicieli jednostek pomocniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i lokalnych środków przekazu, a także lokalnych firm i organizacji społecznych. Celem debat była prezentacja przez młodzież opracowanych projektów oraz zawarcie „lokalnego” kontraktu z uczestnikami spotkań, dotyczącego urządzenia zaprojektowanego „miejsca” lub realizacji młodzieżowej inicjatywy. Podczas debat wypracowano rekomendacje dotyczące włączania młodych ludzi w decyzje związane z ich otoczeniem.
W ramach projektu przeprowadzono warsztaty, zorganizowano lokalne debaty, został przygotowany reportaż filmowy. Z projektu skorzystała młodzież w wieku gimnazjalnym z Koła, Turku, Rychwała, Goliny, Skulska, Grzegorzewa i Kłodawy.
Partnerem projektu było Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, które pomagało rekrutować młodzież i wybrać specjalistów.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny