Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Poradnictwo dla obywatela

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
kujawsko-pomorskie
Toruń
2014-10-01 - 2016-03-31
281 168,26 PLN
243 445,39 PLN
prawo
Opis projektu
Jednym z przejawów wykluczenia jest utrudniony dostęp do poradnictwa prawnego lub nieumiejętność korzystania z dostępnych form wsparcia. Na pięć powiatów województwa kujawsko-pomorskiego charakteryzujących się niską kondycją społeczno-ekonomiczną (lipnowski, radziejowski, rypiński, włocławski oraz miasto Włocławek) fundacja była jedyną instytucją, która koncentrowała się na udzielaniu nieodpłatnych informacji oraz porad obywatelskich i prawnych. Doświadczenie wskazywało, że dotychczasowa skala wsparcia była niewystarczająca.
Celem projektu było rozwinięcie oferty poradniczej fundacji, organizacja otwartych spotkań tematycznych poświęconych edukacji prawnej oraz włączenie korzystających z poradnictwa do planowania i recenzowania usług poradniczych.
3881 osób uzyskało informacje i porady prawne w siedzibie organizacji, podczas mobilnych dyżurów i spotkań edukacyjno-informacyjnych w miejscowościach powiatowych i gminnych w województwie kujawsko-pomorskim. 26 osób zaangażowało się w recenzowanie usług poradnictwa i ich planowanie.
W trakcie projektu we wszystkie dni robocze funkcjonowało Biuro dla Obywatela – punkt wsparcia obsługiwany przez dwie prawniczki; z jego oferty skorzystało 2691 osób. Zrealizowano 17 spotkań edukacji prawnej dla 260 osób, 68 dyżurów ekspertów we Włocławku oraz 68 dyżurów mobilnych w niewielkich miejscowościach (930 osób). Stworzono zespół roboczy z udziałem odbiorców poradnictwa, który opracował standardy pomocy i edukacji prawnej.
Całość działań projektu była realizowana w porozumieniu i bliskiej współpracy z podmiotami publicznymi i niepublicznymi, które upowszechniały i wspierały poradnictwo oraz brały udział w ustalaniu standardów jego realizacji. W sieci poradnictwa współpracowało 27 instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych.
Beneficjentami projektu było 3881 osób zagrożonych wykluczeniem z województwa kujawsko-pomorskiego.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny