Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Dwie kultury - jedno przedszkole

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
dolnośląskie
Wrocław
2014-09-01 - 2016-04-30
308 236,83 PLN
272 715,66 PLN
Romowie, rodzina
Opis projektu
Zmiana kryteriów rekrutacji do przedszkoli w 2014 r. dała pierwszeństwo dzieciom z mniejszymi szansami (m.in. z rodzin wielodzietnych). To pozwalało dzieciom romskim rozpoczęcie edukacji przedszkolnej, jednak ani przedszkola, ani same rodziny nie były na to przygotowane.
Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci romskich poprzez przygotowanie rodzin romskich do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej przez najmłodsze dzieci oraz przedszkoli na przyjęcie dzieci odmiennych kulturowo i stworzenie modelu ich integracji w przedszkolach publicznych we Wrocławiu i Kamiennej Górze.
Dzięki realizacji projektu 9 przedszkoli i 3 punkty przedszkolne zostały przygotowane do przyjęcia dzieci romskich. 27 dzieci z 19 rodzin romskich skorzystało z edukacji przedszkolnej.
W ramach przygotowań zorganizowano wizytę studyjną w Norwegii. 25 nauczycielek przedszkolnych z 12 placówek wzięło udział w 2 cyklach warsztatów dotyczących różnorodności i wrażliwości kulturowej, kultury romskiej, przeciwdziałania dyskryminacji, umiejętności komunikacyjnych. 2 opiekunów rodzin romskich przekonywało rodziny do wzięcia udziału w rekrutacji do przedszkoli. Przeszkolono i zatrudniono 5 romskich asystentek, które dbały, aby dzieci chodziły do przedszkola. Edukację przedszkolną rozpoczęło 27 dzieci z 19 rodzin romskich. W 12 przedszkolach uczestniczących w projekcie dwukrotnie zorganizowano Dni Kultury Romskiej. W 108 grupach przedszkolnych z 26 placówek przeprowadzono otwarte warsztaty dla dzieci i ich rodziców przybliżające kulturę romską (ok. 2700 osób).
Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa przygotował i przeprowadził szkolenia dla nauczycielek oraz zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców. Fundacja Familijny Poznań i Przedszkole Integracyjne nr 89 zapewniły aktywny udział placówek przedszkolnych w projekcie. Stowarzyszenie Asystentów Edukacji Romskiej wspierało przygotowanie asystentek romskich oraz działania integracyjne. Queen Maud University z Norwegii pomógł w organizacji wizyty studyjnej pokazującej, jak wygląda całościowy system włączania kultury mniejszości w edukację przedszkolną.
Beneficjentami projektu było 27 dzieci romskich.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny