Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Zrozumieć zło - warsztaty dla przełożonych w Policji

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
małopolskie
Oświęcim
2014-08-04 - 2016-04-29
324 717,61 PLN
282 011,79 PLN
antysemityzm, służby mundurowe, wielokulturowość
Opis projektu
Organy ścigania w Polsce nie są dostatecznie przygotowane do zwalczania przestępstw z nienawiści. Wraz ze wzrostem liczby tych przestępstw w statystykach Prokuratury Generalnej (2007 - 65 postępowań, 2013 - 835), odnotowano spadek ich wykrywalności, a opinia publiczna dowiadywała się o kuriozalnych powodach umorzeń spraw lub uniewinnieniach sprawców czynów ewidentnie motywowanych uprzedzeniami. Jednocześnie badania Agencji Praw Podstawowych UE (2013) pokazały, że ponad połowa ofiar przestępstw z nienawiści nie ma do Policji zaufania.

Zamierzeniem projektu było podwyższenie determinacji Policji dla skutecznego ścigania sprawców przestępstw z nienawiści poprzez system szkoleń dla kadry zarządzającej.

W wyniku podjętych działań opracowano program szkoleń dla policji oraz przeszkolono 197 przedstawicieli tej instytucji.

W ramach projektu zrealizowano 10 warsztatów (250h) dla policji, które miały charakter historyczno-antydyskryminacyjny. Program warsztatu łączył elementy wiedzy o Holokauście z wybranymi zagadnieniami psychologii społecznej oraz wiedzą prawniczą i operacyjną w zakresie zwalczania przestępstw z nienawiści. Dzięki pogłębionej analizie Holokaustu, rozumianego jako ludobójstwo będące rezultatem polityki państwowej opartej na antysemickiej dyskryminacji, osoby uczestniczące mogły podwyższyć swoją wiedzę merytoryczną i wrażliwość na konsekwencje zachowań motywowanych nienawiścią. Podwyższeniu kompetencji do zwalczania przestępstw z nienawiści służył moduł, prowadzony przez policyjnego eksperta w tej dziedzinie. Zewnętrzna ewaluacja projektu wykazała, że ponad 98% osób uczestniczących uznało zajęcia za przydatne w pracy Policji. Ponad połowa osób uczestniczących wskazała także na zwiększenie wiedzy na temat historii Holokaustu i Auschwitz oraz psychologii społecznej, a 32,4% zadeklarowało dalsze upowszechnianie nabytej wiedzy w formie prowadzonych przez siebie warsztatów oraz rozmów z podwładnymi. Pomiar skuteczności projektu w odstępie czasowym wykazał utrzymywanie się wpływu zajęć na postawy absolwentów.

Beneficjentami projektu była kadra zarządzająca w Policji szczebla centralnego oraz lokalnego (197 osób).

Partner projektu - Komenda Główna Policji - był odpowiedzialny za rekrutację osób uczestniczących, konsultacje merytoryczne treści zajęć oraz nadanie wysokiej rangi projektowi.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny