Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Wzorcowe konsultacje w sprawie rewitalizacji Koszar Dragonów w Olsztynie

Partycypacja publiczna Zakończony
warmińsko-mazurskie
Olsztyn
2014-10-01 - 2015-07-31
193 148,45 PLN
173 148,45 PLN
rewitalizacja, planowanie przestrzeni
Opis projektu
Koszary Dragonów to zdegradowany zespół zabytkowych budynków wojskowych w centrum Olsztyna. Od kilku lat grupa organizacji pozarządowych i architektów starała się nakłonić władze miasta do kompleksowej rewitalizacji tego terenu, która pozwoli na zachowanie jego charakteru i udostępnienie go mieszkańcom. Odbywały się debaty, powstał projekt rewitalizacji przygotowany przez społeczników, ale władze nie podjęły żadnych decyzji.
Celem projektu było przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat przyszłości Koszar Dragonów. Miały one pokazać skalę społecznego poparcia dla idei rewitalizacji tego obszaru i przyspieszyć podjęcie kluczowych decyzji przez władze miasta.
Zdiagnozowano obecny stan Koszar Dragonów oraz preferencje mieszkańców – powstała społeczna koncepcja przyszłości koszar oraz wynikająca z niej Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza. Prezydent miasta zadeklarował możliwość uwzględnienia wniosków z raportu w opracowywaniu planu zagospodarowania przestrzennego. Wykorzystanie w projekcie badań socjologicznych oraz warsztatowej pracy z mieszkańcami spowodowało zastosowanie podobnych metod w konsultacjach społecznych organizowanych przez Urząd Miasta.
W ramach projektu przeprowadzono ilościowe i jakościowe badania socjologiczne (na 432 osobach), odbyła się seria warsztatów i seminaria oraz spacery badawcze dla mieszkańców (dla ok. 300 osób). Powstała internetowa baza wiedzy na temat Koszar Dragonów oraz raport końcowy z konsultacji, zawierający społeczne rekomendacje dotyczące struktury własnościowej, zagospodarowania terenu oraz krótko- i długoterminowych zmian na terenie koszar.
Beneficjentami projektu byli mieszkańcy Olsztyna.
Partnerzy projektu wsparli go organizacyjnie (użyczając miejsca spotkań) oraz merytorycznie (m.in. jako współprowadzący warsztaty, współtwórcy raportu).
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny