Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Polis kultury

Kontrola obywatelska Zakończony
małopolskie
Wieliczka
2014-09-01 - 2015-12-31
61 912,93 PLN
54 922,93 PLN
dostęp do danych publicznych, samorząd, kultura
Opis projektu
Projekt powstał w odpowiedzi na problem dostępności środków na działania kulturalne dla organizacji pozarządowych i braku możliwości wpływania mieszkańców gmin na sposób wydatkowania środków publicznych na ten cel. Organizacje pozarządowe działające w sektorze kultury są bardzo rzadko angażowane do wspólnych działań z domami kultury, a o środki na działalność muszą konkurować z samorządowymi instytucjami kultury. W Małopolsce brakuje wzorów dobrej współpracy, nie ma raportów na ten temat, nie ma również organizacji, które badałyby i wspierały ten obszar.
Celem projektu było wypracowanie wzorów efektywnej współpracy podmiotów publicznych, społecznych i prywatnych w sektorze kultury.
Przeprowadzono badanie ilościowe dostarczające danych o wartości środków publicznych wydatkowanych przez poszczególne rodzaje podmiotów na działania w zakresie kultury oraz sposób ich funkcjonowania. Skontrolowano wydatki na kulturę w latach 2011-2013 w 152 spośród 179 gmin w woj. małopolskim oraz uzyskano informacje na temat sposobu wydatkowania środków w 98 samorządowych instytucjach kultury w tym województwie. Wyniki monitoringu i rekomendacje dotyczące m.in. współpracy z organizacjami i mieszkańcami, opublikowano w raporcie i przekazano wszystkim jednostkom samorządu i gminnym instytucjom kultury w Małopolsce.
W 5 gminach (Liszki, Raciechowice, Wiśniowa, Jordanów i Żegocina) we współpracy z władzami gminy przeprowadzono badanie potrzeb mieszkańców (łącznie zebrano 233 ankiety), a następnie przygotowano strategie rozwoju w dziedzinie kultury. W jednej gminie przeprowadzono również konsultacje społeczne opracowanego dokumentu. Projekt był promowany w gminach, w których powstawały strategie rozwoju oraz w mediach regionalnych.
Ważną zmianą było uzyskanie przez mieszkańców 5 gmin wpływu na kształtowanie działań związanych z kulturą. Podstawowym osiągnięciem jest jednak zmiana sposobu postrzegania zarządzania instytucją kultury, zakładająca udział mieszkańców w procesie definiowania planowanych działań.
Z projektu skorzystali przede wszystkim mieszkańcy 5 gmin, instytucje kultury, które mogą korzystać z wypracowanych wzorów oraz mieszkańcy Małopolski, którzy mogą zweryfikować wydatki na kulturę w swoich gminach.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny