Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Wspieranie Aktywizacji Dzieci i Młodzieży Uchodźczej w Łomży

Dzieci i młodzież Zakończony
mazowieckie
Warszawa
Centrum Pomocy Cudzoziemcom
2014-08-04 - 2016-04-30
388 223,27 PLN
349 391,06 PLN
mowa nienawiści, działania edukacyjne
Opis projektu
Społeczność uchodźców w Łomży liczy jedynie około 300 osób (głównie Czeczeni), ale w 60-tysięcznym mieście jest wyraźnie zauważalna i rozpoznawalna. Dzieci i młodzież z tych rodzin są szczególnie narażone na dyskryminację. Zagrożeniem jest dystans między młodymi uchodźcami a ich rówieśnikami, powodowany niższym statusem społeczno-ekonomicznym rodzin uchodźczych. Z powodu nieznajomości języka, kultury oraz przepisów prawa rodziny te mają utrudniony dostęp do pracy, mieszkań czy opieki zdrowotnej.
Celem projektu było zmniejszenie ryzyka dyskryminacji młodych uchodźców w szkołach poprzez ich integrację oraz zwiększenie pewności siebie i samooceny, a także zmniejszenie zagrożenia młodych uchodźców patologiami społecznymi i ograniczenie przemocy domowej czy problemów wychowawczych. Zamierzeniem było również zwiększenie aktywności społecznej młodych łomżan oraz rozpoczęcie dyskusji dotyczącej wspierania edukacji dzieci i młodzieży cudzoziemskiej w Łomży.
Głównym osiągnięciem projektu jest większa integracja dzieci i młodzieży z rodzin uchodźców w łomżyńskich szkołach, w tym również poprawa wyników w nauce 84 dzieci. Zrealizowano 726 godzin zajęć wyrównawczych dla dzieci uchodźców, dzięki czemu poprawiły one wyniki w nauce. Poprowadzono 156 godzin zajęć z języka kultury czeczeńskiej dla 73 osób. Odbyło się 88 spotkań animacyjnych dla ponad 60 osób oraz 5 wydarzeń kulturalnych z udziałem ponad 1300 uczestników. Asystent kulturowy wspierał 7 szkół, 40 rodzin oraz ok. 80 dzieci. Przeszkolono ponad 50 wolontariuszy i zawiązano 10 par tutorskich. Młodzież i dzieci wzięły udział w dwóch obozach, a dorośli w warsztatach wzmacniających kompetencje rodzicielskie.
Beneficjentami projektu były dzieci i młodzież uchodźcza oraz ich rodzice i opiekunowie w Łomży.
Partnerami byli: Centrum Pomocy Cudzoziemcom, które zorganizowało warsztaty dla rodziców w Łomży, Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży, pomagająca w organizacji i prowadzeniu wsparcia przez asystenta kulturowego skierowanego do dzieci uchodźców, Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych, który wspierał organizację i promocję wydarzeń kulturalnych oraz bezpłatnie udostępniał pomieszczenia, a także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, współpracujący przy udzielaniu pomocy i wsparcia rodzinom uchodźców.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny